valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1877: 36 tétel    lapozás: 1-30 | 31-36

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
TUDOMÁNY ÉS TUDÁS. - SCI­ENCE ET CONNAISSANCES EN GÉNÉRAL. 001.

NOHL L.: Unsere geistige Bildumg. (Ism. FELMÉRI LAJOS)., 1877. 147-148. o. (Könyvismertetések)

SCHLEIDEN W. I.: Die Bedeutung der Juden für Erhaltung und Wiederbelebung der Wissenschaften im Mittelalter (Ismerteti FELMÉRI LAJOS)., 1877. 162-167. o. (Könyvismertetések)


FOLYÓIRATOK. - PÉRIODIQUES. 05.

ÖSZSZEHASONLÍTÓ IRODA-DALOMTÖRTÉNETI LAPOK. 1877. jan. 15.-i első szám.. 1877. 17-19. o. (Könyvismertetések)

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
ERKÖLCSBÖLCSELET. MORALE. ETHIQITE. 17.

GROTE, GEORGE: Fragments of ethical subjects (Ismerteti FELMÉRI LAJOS)., 1877. 19-22. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
GAZDASÁGI TUDOMÁNYOK. - SCIENCES ÉCONOMlQUES. 33.

SUESS, EDUARD.: Die Zukunft des Goldes.. 1877. 118-119. o. (Könyvismertetések.)


OKTATÁS. - ENSEIGNEMENT. 37.

FELMÉRI LAJOS.: Az észak-amerikai Egyesült-Államok tanügye 1875-hen. 1877. 89-91. o.

GÜDEMANN, M: Das jüdische Unterrichtswesen während der spanisch - arabischen Periode (Ismerteti FELMÉRI LAJOS)., 1877. 22-25 (Könyvismertetések.)

REPORT of the Superintendent of public Instruction of the Commonwealth of Pennsylvania for the year 1876. (Ism. FELMÉRI LAJOS)., 1877. 167- 168. o. (Könyvismertetések.)


FELSŐOKTATÁS. - ENSBIGNEMENT SUPÉRIEUR. 378.

LEGER, LOUIS.: Kazan et les Tartares (Ismerteti FELMÉRI LAJOS)., 1877. 91-94. o. (Könyvismertetések.)

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
KLASSZIKUS FELIRATTAN. - EPIGRAPHIE CLASSIQUE. 47-71.

FINÁLY HENRIK.: Új római felíratok Erdélyből.. 1877. 144- 147. o.


KLASSZIKA FILOLÓGIA. - PHILOLOGIE CLASSIQUE. 47/48.

SZAMOSI JÁNOS.: Óvatosnak kell lenni! (A. "fateor ige jelentéséről és mondattani használatáról). 1877. 49-51. o.


MAGYAR SZÓTÁRAK. - DICTIONNAIRES HONGROIS. 494. 511-3.

LÉVAY ISTVÁN és VIDA ALADÁR,: Magyar-görög szótár (Ism. SZAMOSI JÁNOS)., 1877. 40-45. o. (Könyvismertetések.)

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
VEGYTAN. - CHIMIE. 54.

FLEISCHER ANTAL - EMBER BOGDÁN.: A eapsicum annuum (paprika) alkatrészeiről.. 1877. 129-131. o.

FLEISCHER ANTAL -HANKÓ VILMOS.: A dihioaethyl szénsav (Xanthogensav) sók száraz lepárlási terményeiről. 1877. 125-127. o.

FLEISCHER ANTAL - NEMES GYÖRGY.: A légsav behatásáról a diphenyl húgyanyra. 1877. 127-129. o.


FÖLDTAN. GEOFIZIKA. - GEOLOGIE. GÉOPHYSIQUE. 55.

BUTYKA DEZSŐ.: A hőmérsék és légnyomás változásai 1876. november - 1877. január. 1877. 16, 32, 48. o.

SÜSSNER FERENC.: A volt naszódi kerület földtani viszonyainak átnézete. 1877. 156-162. o.


ÁLLATTAN. - ZOOLOGIE. 59.

CSATÓ JÁNOS.: Még egy pár szó a Plectrophanes (Emberiza) nivalisról. 1877. 77-78. o.

DEZSŐ BÉLA.: Az erdélyi múzeum Plectrophanes nivalisairól. 1877. 51-54. o.

DEZSŐ BÉLA.: Chauvin Mari kisasszony újabb kísérletei. 1877. 153-156. o.

HAECKEL, ERNST.: Studien zur Gastraea-Theorie (Ismerteti DEZSŐ BÉLA)., 1877. 95-99. o. (Könyvismertetések.)

HENSEN, V.: Die Thätigkeit des Regenwurmes (Lumbricus terrestris L.) für die Fruchtbarkeit des Erdbodens. (Ism. DEZSŐ BÉLA "A giliszta (Lumbricus terrestris L.) munkássága a talaj termékenyítése körül" címen)., 1877. 78-86. o. (Könyvismertetések.)

JAEGER, GUSTAV.: Ueber die Bedeutung des Geschmacksund Geruchsstoffes (Ismerteti DEZSŐ BÉLA "A szagos és ízes anyag jelentőségéről" címen)., 1877. 38-40. o. (Könyvismertetések.)

WALLACE, ALFRED RUSSEL.: Die geographische Verbreitung der Thiere. (Ismerteti DEZSŐ BÉLA)., 1877. 110-118. o. 135-136, 149-152. o. (Könyvismertetések.)

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK. - SCIENCES APPLIQIJÉES. 6.
ORVOSTUDOMÁNY.- MÉDECINE.61.

BERT PÁL dolgozatai: A légnyomás változásainak befolyásáról az élet jelenségekre (Ism. BUTYKA DEZSŐ)., 1877. 13-15, 25-31, 46-47, 54-64, 86-88, 102-104. o. (Könyvismertetések.)

LÜTTICH.: Zwei praktisch wichtige Gef ässanomalien. (Ism. GENERSICH ANTAL)., 1877. 10-13. o. (Könyvismertetések.)

NEELSEN, FR.: Über eine eigenthümliche Entartung der Gehirmcapillaren (Ismerteti GENERSICH ANTAL)., 1877. 99-101. o. (Könyvismertetések.)

SCHULZ, RICHARD.: Das Enclothelcarcinom. (Ism. GENERSICH ANTAL)., 1877. 5-10. o. (Könyvismertetések.)

FÖLDRAJZ. - GÉOGRAPHIE. 91.
FÖLDRAJZ. - GEOGRAPHIE. 91.

HELLWALD, FRIEDRICH.: Die Erde und ihre Völker (Ism. BENEDEK FERENC)., 1877. 71-77. o. (Könyvismertetések.)

ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.
ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.

CLUSIUS egy levele báró Battyány Boldizsárhoz. (Bécs, 1587. dec. 10.).. Közli: KANITZ ÁGOST., 1877. 94-95. o.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék