valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1888: 26 tétel    lapozás: 1-26

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
ERKÖLCSBÖLCSELET. MORALE. ETHIQITE. 17.

GUYAU.: Esquisse dune morale sans Obligation ni sanction. (Ismerteti DE GERANDO ANTONINA)., 1888. 517-525. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
FELSŐOKTATÁS. - ENSBIGNEMENT SUPÉRIEUR. 378.

FINÁLY HENRIK.: A bolognai ünnepély. 1888. 339-358. o.


NÉPRAJZ. SZOKÁSOK. FOLKLÓR. - ETHNOGRAPHIE. COUTUMES. FOLKLORE. 39.

MOLDOVÁN GERGELY.: A szárnyasok a román nép eszmevilágában. 1888. 259-294. o.


NÉPKÖLTÉSZET. - FOLKLORE PROPREMENT DIT. 398.

MOLDOVÁN GERGELY.: A román nép varázsköltészete. 1888. 1-23, 81-114. o.


NÉPBALLADÁK, NÉPDALOK. - BALLADES ET CHANTS POPULAIRES. 398. 8.

SEBESI JÓB.: Adalékok népköltésünkhöz. 1888. 498-516. o.

SEBESI JÓB.: Erdélyi nép bal ládák. 1888. 132-150. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
KLASSZIKUS FELIRATTAN. - EPIGRAPHIE CLASSIQUE. 47-71.

TÉGLÁS GÁBOR.: Adalékok Dacia felirattanához. 1888. 56-69, 237-257. o.


EGYÉB NYELVEK. - AUTRES LANGUES. 49.

BÁLINT GÁBOR, SZ.KATOLNAI.: A tamul nyelv a turáni nyelvek sanskritja, vagy van-e a magyarnak testvére? 1888. 33-55, 215-236. o.

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK. - SCIENCES APPLIQIJÉES. 6.
KÖNYVNYOMTATÁS. - INDUSTRIE DU LIVRE. 655.

TÖRÖK ISTVÁN.: Adalékok a kolozsvári ev. ref. kollégium nyomda-vezetőinek életrajzához. 1. Páldi Székely István. 2. Kapronczai Ádám.. 1888. 194-214. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
EGYETEMES IRODALOMTÖRTÉNET. - CRITIQUE ET HISTOIRE LITTÉRAIRES. 8. 09.

HEGEDŰS ISTVÁN.: A festvérgyülőlség tragikuma Aiskhylosnál, Euripidesnél és Schillernél. 1888. 315-338, 400-425. o.

HEGEDŰS ISTVÁN.: Egy lap az összehasonlító irodalomtörténetből. Bevezetés a Testvérgyűlölség tragikuma ez. tanulmányhoz. 1888. 24-32. o.


GERMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES GERMANIQUES. 82. 09/83. 09.

FERENCZI ZOLTÁN.: Poe Edgar költeményei. 1888. 115-131. o.


ROMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES LATINS. 84.09/86.09.

IMRE LAJOS.: A "Botcsinálta doctor" Moliére-nél és Kazinczynál. 1888. 169-193. o.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

SZÉCHY KÁROLY.: Kazinczy otthonn. 1888. 359-399, 427-478. o.

FERENCZI ZOLTÁN.: Petőfi törekvései egy irói társulat alapítására. A tízek társulata. 1888. 479-497. o.

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
ROMÁN NÉPEK TÖRTÉNELME.- HISTOIRE DES PEUPLES LATINS. 9 (44/45).

HANOTAUX, GABRIEL.: Études historiques sur le XVI et le XVIIe siécle en France (Ism. GERGELY SÁMUEL)., 1888. 526-530. o. (Könyvismertetések.)


DÁCIAI RÉGÉSZET. - ARCHÉOLOGIE DACIQUE. 902.6 (398.2).

TÉGLÁS GÁBOR.: Ampelum, mint Dacia aranybányászatának központja.. 1888. 295-314. o.

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET VALAMINT AZ ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNIQUÉS CONCERNANT LA VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM"-EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".
AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET VALAMINT AZERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNÍQUÉSCONCERNANT LÁ VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM" EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".

BRASSAI SÁMUEL: Elnöki megnyitóbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1888. évi közgyűlésén. 1888. 151-152. old.

FINÁLY HENRIK: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának 1887. évi működéséről. 1888. 269-272. old.


SZAKOSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE. ACTIVITÉ DES SECTIONS.

SZAMOSI JÁNOS: Elnöki megnyitó beszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 1887. évi zárülésén. 1888. 70-74. old.

SZAMOSI JÁNOS-HEGEDŰS ISTVÁN.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának jelentése 1887. működéséről. 1888. 161-163. old.

HEGEDÜS ISTVÁN.: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum - Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 1887. évi működéséről. 1888. 74-79. old.


TÁRAK HELYZETE

FINÁLY HENRIK.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának 1887. évi állapotáról. 1888. 163-166. old.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület levél-, érem- és régiségtár vizsgálóbizottságának 1887. évi jelentése. 1888. 166-167. old.

SZABÓ KÁROLY.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtárának 1887. évi állapotáról. 1888. 157-160. old.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtári vizsgálóbizottságának 1887. évi jelentése. 1888. 160. old.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék