valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1895: 89 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-89

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
CIVILIZÁCIÓ. KULTÚRA. HALADÁS. - CIVILISATION. CULTURE. PROGRÉS. 008.

SZÁDECZKY LAJOS.: Hogy éltek az erdélyiek 2-300 évvel ezelőtt.. 1895. 8-24. o.


FOLYÓIRATOK. - PÉRIODIQUES. 05.

CSIKMEGYEI FÜZETEK.. Adatok Csíkmegye leírásához és törtenetéhez. 1895. 289. o. (Könyvismertetések)


ÉVKÖNYVEK. NAPTÁRAK. - ANNUAIRES. CALENDRIES. 058/059.

Az Alsófehérmegyei Történelmi-, Régészeti- és Természettudományi Egylet hetedik Évkönvye. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerk. KORÓDY PÉTER, (Ism. TÉGLÁS GÁBOR)., 1895. 499-501. o. (Könyvismertetések)

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
EGYES FILOZÓFUSOKRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK

VAIHINGER, EL: Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft (Ismerteti SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1895. 224-226. o.

SCHROEDER, FÉLIX.: Der Tolstoismus. (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1895. 150-153. o.

GÁL KELEMEN.: Trendelenburg bölcseleti rendszere tekintettel Kantra. 1895. 280-281. o.


BÖLCSELETTÖRTÉNET. - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE. 1(09).

NAGY FERENC: A bölcsészet története (Ismerteti SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1895. 450-454. o. (Könyvismertetések.)


LÉLEKTAN. LOGIKA. - PSYCHOLOGIE. LOGIQUE. 15/16.

ARDY, LOD. FR.: Temi di Psicologia, Logica ed Etica assegnati agi alunni del R. Liceo di Sanremo nel 1889-1892.. (Ism. BRASSAI SÁMUEL), 1895. 41-51. o. (Könyvismertetések.)

VALLÁS. TEOLÓGIA. - RELIGION. THÉOLOGIE. 2.
ÁLTALÁNOS EGYHÁZTÖRTÉNET - HISTOIRE GENERALE DE L’ÉGLISE CHRÉTIENNE. 27.

KRONES, FRANZ. 1.: Zur Geschichte des Jesuitenordens in Ungarn (Ismerteti M. S.)., 1895. 223-224. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
POLITIKA. - POLITIQUE. 32.

CONCHA GYŐZŐ: Politika. I. Alkotmánytan. (Ism. B. A.)., 1895. 219-222. o. (Könyvismertetések.)

SCHVARCZ, JULIUS: Elemente der Politik (Ism. -gh -r)., 1895. 395-399. o. (Könyvismertetések.)


NEMZETISÉGI KÉRDÉSEK ÉS MOZGALMAK. - MOUVEMENTS ET QUESTIONS DES NATIONALITÉS. 323. 1.

MOLDOVÁN GERGELY.: Nyílt levelek a bukaresti román kultúrliga elnökéhez, Urechea A. Lászlóhoz. (Ism. o.)., 1895. 38-39. o. (Könyvismertetések.)

TIBÁD ANTAL.: A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika (Ism. o.)., 1895. 40-41. o. (Könyvismertetések.)


GAZDASÁGI TUDOMÁNYOK. - SCIENCES ÉCONOMlQUES. 33.

FERENCZY ISTVÁN.: Életpályák. (Ism. SZAMOSI JÁNOS)., 1895. 98-100. o. (Könyvismertetések.)


SZOCIALIZMUS. - SOCIALISME. 335.

FLINT, ROBERT.: The Socialism (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1895. 273-280. o. (Könyvismertetések.)


MAGYAR JOG. - DROIT HONGROIS. 34 (439).

KRONES, FRANZ.: 3. Beiträge zur Städte- und Rcchtsgeschiehte Oberungarns. (Ism. M. S.)., 1895. 223-224. o. (Könyvismertetések.)


KÖZJOG. - DROIT PUBLIC. 342.

BALOGH ARTHUR.: A belga alkotmányrevizió. 1895. 25-36. o.

BÉKÉSY KÁROLY.: Az arányos képviseleti rendszer. 1895. 413-419, 477-492, 513-528. o.


KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS. - ENSEIGNEMENT MOYEN OU SECONDAIRE. 373.

SÁNDOR DOMOKOS.: Az irodalmi művek olvasása és tanulmányozása a tanítóképző-intézetekben. 1895. 289. o. (Könyvismertetések.)


FELSŐOKTATÁS. - ENSBIGNEMENT SUPÉRIEUR. 378.

VAS MIKLÓS.: Főiskolánk története. 1895. 503-506. o.

Új egyetemi tanárok a kolozsvári és budapesti egyetemeken. 1895. 403-404. o.


NÉPMŰVÉSZET. - L’ART POPULAIRE. 39.7.

GYÖRKÉ LAJOS.: A fogaras-megyei oláhok építkezési és lakásviszonyai. 1895. 129-134. o.


NÉPBALLADÁK, NÉPDALOK. - BALLADES ET CHANTS POPULAIRES. 398. 8.

KANYARÓ FERENC.: Székely népdal Oláhországról. 1895. 555. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.

THOROCZKAY SÁNDOR.: Ehelleus - Achilles-é avagy Illés? 1895. 102-103. o.


EGYÉB NYELVEK. - AUTRES LANGUES. 49.

HAŞDEU.: Strat şi substrat. (Ism. Ch-s.)., 1895. 359-360. o. (Könyvismertetések.)


MAGYAR NYELVTAN. - GRAMMAIRE HONGROISE. 494. 511-5.

SIMONYI ZSIGMOND.: Tüzetes magyar nyelvtan (Ismerteti DEMEK GYŐZŐ, 1895. 501-503. o. (Könyvismertetések.)

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
SPECIÁLIS EMBERTAN. ETNOLÓGIA. - ANTHROPOLOGIE SPECIALE. ETHNOLOGIE. 572. 9.

GOPCSA LÁSZLÓ.: A magyarországi örményekről.. 1895. 375-382. o.

SZ. L.: Válasz M. B. úrnak. 1895. 459-460. o.

Viták a magyar nemzet eredete kérdésében. 1895. 229-230. o.

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
SZOBRÁSZAT. - SCULPTURE. 73.

Az új országház szobor-díszítései. 1895. 232. o.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék