valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1910: 131 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-131

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
KÖNYVÉSZET. KATALÓGUSOK. - BIBLIOGRAPHIE. CATALOGUES. 01.

KÖBLÖS ZOLTÁN.: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (1-292. sz.). 1910. 59-60, 237-241, 293-297. o.

VERESS ENDRE.: Erdély- és magyarországi régi oláh könyvek és nyomtatványok. 1726- 1808 (13 szövegképpel). 1910. 313-383. o.

VERESS ENDRE.: Erdélyi régi oláh könyvek 1544-1711 (10 szövegképpel). 1910. 142-176. o.

A SZÁZADOK: név- és tárgymutatója I. kötet (Ism. HRADO-VAY)., 1910. 61-70. o. (Könyvismertetések)

A SZÁZADOK: név- és tárgymutatója I. kötet. (Ism. BÉKÉSI)., 1910. 109-120. o. (Könyvismertetések)

A SZÁZADOK: név- és tárgymutatója I. kötet (Ism. L. Z.)., 1910. 183-191. o. (Könyvismertetések)

A SZÁZADOK: név- és tárgymutatója I. kötet. (Ism. SZENT­MIHÁLYI)., 1910. 388-396. o. (Könyvismertetések)


MÚZEUMOK. - MUSÉES. 069.

PÓSTA BÉLA.: Múzeumok és könyvtárak. 1910. 77-84. o.

VALLÁS. TEOLÓGIA. - RELIGION. THÉOLOGIE. 2.
PROTESTÁNS EGYHÁZAK. - SECTES PROTESTANTES. 284/288.

KROPF LAJOS.: Az erdélyi reformátusok 1656-iki marosvásárhelyi közzsinata történetéhez. 1910. 210-213. o.

POKOLY JÓZSEF.: Az erdélyi reformátusok 1656-iki marosvásárhelyi közzsinata történetéhez. 1910. 217. o.

ZOVÁNYI JENŐ.: Az erdélyi reformátusok 1656-iki marosvásárhelyi közzsinata történetéhez. 1910. 213-17. o.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
MAGYAR JOG. - DROIT HONGROIS. 34 (439).

KEMÉNY JÓZSEF gr.: Erdélyi szászainkat érdeklő régi törvények emléke 1506-ból. 1910. 290-291. o.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
AZ ŐSKOR KÜLÖNBÖZŐ TÁRGYAI - OBJETS DIVERS DE LA PRÉHISTOIRE. 571. 1-9.

OROSZ ENDRE.: A tasnádi neolithkori telep (Ism. ROSKA MÁRTON)., 1910. 71-72. o. (Könyvismertetések.)

OROSZ ENDRE.: Válasz Roska Mártonnak a tasnádi neolithkori telep ismertetésére adott megjegyzéseire. (Ism. ROSKA MÁRTON)., 1910. 192. o. (Könyvismertetések.)

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK. - SCIENCES APPLIQIJÉES. 6.
ORVOSTUDOMÁNY.- MÉDECINE.61.

ROSKA MÁRTON.: XVIII.századi orvosi tanácsok. 1910. 291-292. o.

VERSENYI GYÖRGY.: XVIII. századi orvosi tanácsok. 1910. 385-387. o.


KÖNYVNYOMTATÁS. - INDUSTRIE DU LIVRE. 655.

KELEMEN LAJOS.: Az első marosvásárhelyi nyomda történetéhez (1785). 1910. 55. o.

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
ESZTÉTIKA. - ESTÉTIQUE. 701.

KRISTÓF GYÖRGY.: Megjegyzések az esztétika módszeréhez s főbb feladataihoz. 1910. 193- 209. o.


EGYHÁZI ÉPÍTÉSZET. - ARCHITECTURE RELIGIEUSE. 726.

ROTH VIKTOR.: A székelyzsombori és szenterzsébeti oltárok (2 szövegképpel és 8 melléklettel). 1910. 9-21. o.


ÖTVÖSMŰVÉSZET. - ORFÉVRERIE. 739. 1.

GYÁRFÁS TIHAMÉR.: A három Hann Sebestyénről. 1910. 232-234. o.


FESTÉSZET. - PEINTURE. 75.

GYÁRFÁS TIHAMÉR.: Régi falfestmények Brassóban (Egy színes melléklettel és egy szövegképpel). 1910. 73-76. o.


ZENE. - MUSIQUE. 78.

DRITMÁR JÁNOS.: Zenetörténet (Ism. SEPRŐDI JÁNOS)., 1910. 396-405. o. (Könyvismertetések.)

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
GERMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES GERMANIQUES. 82. 09/83. 09.

VÉRTESY JENŐ.: Régebbi Faust-fordítások.. 1910. 305-312. o.


ROMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES LATINS. 84.09/86.09.

GULYÁS PÁL.: Franczia iskolai drámák hazánkban. 1910. 130-135. o.


MAGYAR IRODALOM. - LITTERATURE HONGROISE. 894. 511.

ARANY JÁNOS irodalomtörténete (Ism. -rd.-)., 1910. 406. o. (Könyvismertetések.)

GYÖNGYÖSI ISTVÁN.: Marssal társalkodó murányi Vénus.. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Az első 1664-iki kiadás alapján sajtó alá rendezte BADICS FERENC, (Ismerteti KRISTÓF GYÖRGY), 1910. 70. o. (Könyvismertetések.)


MAGYAR SZÉPIRODALOM. - BELLES LETTRES HONGROISES. 894. 511. 09-3.

GÁLOS REZSŐ.: A magyar Simplicissimus Erdélyben. 1910. 234-236. o.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

KANYARÓ FERENC.: Cserei Mihály kesergő panasza és búsongó elégiái. 1910. 85-96. o.

SZIKLAY FERENC.: Gombos Imre Polyxenája és valószínű forrása. 1910. 285-289. o.

WEBER ARTHUR.: Báró Jósika Miklós irodalmi kísérletei. 1910. 136-141. o.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék