valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1911: 141 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-141

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
KÖNYVÉSZET. KATALÓGUSOK. - BIBLIOGRAPHIE. CATALOGUES. 01.

KÖBLÖS ZOLTÁN.: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz (1-292. sz.). 1911. 141-145, 240-242, 348-352. o.

SZTRIPSZKY HIADOR.: Ismeretlen kolozsvári rutén-könyv 1746-ból (2 hasonmással). 1911. 170-182. o.


KÖNYVTÁRÜGY. - BIBLIOTHÉCONOMIE. 02.

Könyvtári czímjegyzék a népkönyvtárak részére ajánlható művekről. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Összeáll. GULYÁS PÁL., 1911. 200. o. (Könyvismertetések)


FOLYÓIRATOK. - PÉRIODIQUES. 05.

BATTHYÁNEUM. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerkeszti és kiadja GYÁRFÁS TIHAMÉR. I. kötet, (Ismertetik IGAZMONDÓ és KRÓNIKÁS)., 1911. 361-366. o. (Könyvismertetések)

DOLGOZATOK AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM ÉREM-ÉS RÉGISÉGTÁRÁBÓL. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerk. PÓSTA BÉLA. I. 1910. II. 1911., (Ism. -rd-)., 1911. 80-82. o. (Könyvismertetések)


MÚZEUMOK. - MUSÉES. 069.

JELENTÉS a Székelv Nemzeti Múzeum 1908. és 1909. évi állapotáról. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Összeállították CSUTAK YILMOS és LÁSZLÓ FERENC, (Ismerteti ROSKA MÁRTON)., 1911. 149-150. o. (Könyvismertetések)

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
EGYES FILOZÓFUSOKRÓL SZÓLÓ TANULMÁNYOK

BÁRÁNY GERŐ.: Philosophiai essayk (Ismerteti BARTÓK GYÖRGY)., 1911. 195-198. o. (Könyvismertetések.)


OKKULT TUDOMÁNYOK. - SCIENCES OCCULTES. 133

KIRÁLY PÁL.: A magyar boszorkányok. (Komáromy Andor oklevéltára nyomán).. [Szerkesztette, fordította, összeállította] KOMÁROMY ANDOR helyreigazításával., 1911. 165-169, 278. o.


LÉLEKTAN. LOGIKA. - PSYCHOLOGIE. LOGIQUE. 15/16.

LECHNER KÁROLY.: Az emlékezésről. 1911. 111-118. o.


ERKÖLCSBÖLCSELET. MORALE. ETHIQITE. 17.

HORNEFFER, ERNST und AUGUST Das klassische Ideal.: (Ism. INCZE BÉNI)., 1911. 83-87. o. (Könyvismertetések.)

VALLÁS. TEOLÓGIA. - RELIGION. THÉOLOGIE. 2.
ÁLTALÁNOS EGYHÁZTÖRTÉNET - HISTOIRE GENERALE DE L’ÉGLISE CHRÉTIENNE. 27.

CSOMOR LAJOS.: Volt-e Egeresen apátság?. 1911. 223-232. o.


PROTESTÁNS EGYHÁZAK. - SECTES PROTESTANTES. 284/288.

ZOVÁNYI JENŐ.: Kisebb dolgozatok a magyar protestantizmus történetének köréből. (Ism. GÁLOS REZSŐ)., 1911. 150-152. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
PEDAGÓGIA ÉS PEDAGÓGUSOK. -PEDAGOGIE ET PÉDAGOGUES. 371.

TÖRÖK ISTVÁN.: A nagyenyedi tanárok 1714-iki panaszlevele. 1911. 190-193. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
KLASSZIKA FILOLÓGIA. - PHILOLOGIE CLASSIQUE. 47/48.

SZENTIVÁNYI RÓBERT.: Átlátok a magyarországi latin szókincshez. 1911. 306. o.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
ŐSRÉGÉSZET. - ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE. 571.

DÉCHELETTE, JOSEPH.: Manuel d’archéologie préhistorique celtiqtie et gallo-romaine. I. Archéologie próhistorique (Ism. ROSKA MÁRTON)., 1911. 243- 246. o. (Könyvismertetések.)

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK. - SCIENCES APPLIQIJÉES. 6.
MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK. BÁNYÁSZAT. - ART DE L’INGENIEUR. INDUSTRIE MINIÉRE. 62.

GYÁRFÁS TIHAMÉR.: Az erdélyi aranymosás 1558-iki történetéhez.. 1911. 183-184. o.


MEZŐGAZDASÁG. KERESKEDELEM. - AGRICULTURE. COMMERCE. 63/65.

SZTRIPSZKY HIADOR.: Az erdélyi halászat ismeretéhez (Régi és mai halastavaink) (Ism. KELEMEN LAJOS)., 1911. 307-310. o. (Könyvismertetések.)

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
SZOBRÁSZAT. - SCULPTURE. 73.

IVÁNYI BÉLA.: Orbán Antal erdélyi szobrász életéhez.. 1911. 184-186. o.

VERESS ENDRE.: Czélkuti-Züllich Rudolf szobrász (29 szövegképpel és 1 önálló melléklettel). 1911. 1-32, 89-110, 153-164. o.


ÖTVÖSMŰVÉSZET. - ORFÉVRERIE. 739. 1.

ROSESNBERG, MARC.: Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer G:undlage. Einführung (Ismerteti GYÁRFÁS TIHAMÉR)., 1911. 311-312. o. (Könyvismertetések.)


FESTÉSZET. - PEINTURE. 75.

KROPF LAJOS.: II. Rákóczi Ferenczné arczképe Londonban.. 1911. 187. o.


ZENE. - MUSIQUE. 78.

MAGYARÓSSY GYULA.: A feledésbe menő Rákóczi-zenéhez. 1911. 321-324. o.

-pr-.: Liszt Ferenc első kolozsvári látogatása. 1911. 345-347. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
ROMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES LATINS. 84.09/86.09.

KAPOSI JÓZSEF.: Dante Magyarországon (Ismerteti KISS ERNŐ)., 1911. 247-248. o. (Könyvismertetések.)


MAGYAR IRODALOM. - LITTERATURE HONGROISE. 894. 511.

TRENCSÉNY KÁROLY.: Majlát István (A Kovács Sámuelféle pályázaton díjat nyert költemény).. 1911. 280-283. o.

GÁLOS REZSŐ.: Lukáts István költeményei. Életrajzi vázlattal (Ism. KRISTÓF GYÖRGY)., 1911. 366-367. o. (Könyvismertetések.)


ERDÉLYI IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE TRANSYLVANIENNE. 894. 511. 09 (439.42).

KRISTÓF GYÖRGY.: Adatok Erdély XIX. századi irodalmi életéhez.. 1911. 133-135. o.


MAGYAR ANEKDOTÁK. - ANECDOTES HONGROISES. 894. 511. 09-36.

GÁLOS REZSŐ.: A czinkotai kántorról szóló adomához. 1911. 74-75. o.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

DOBÓCZKIPÁL.: Arany "Toldi szerelmé" -nek forrásaihoz. 1911. 306. o.

GYÖRGY LAJOS.: Arany "Toldi szerelme" forrásaihoz. 1911. 186-187. o.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék