valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1935: 330 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-330

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
TUDOMÁNY ÉS TUDÁS. - SCI­ENCE ET CONNAISSANCES EN GÉNÉRAL. 001.

A szellemi élet hanyatlásnak indult (Hír).. 1935. 384. o.

Szellemi munkanélküliség (Hír). 1935. 883-384. o.

TAVASZY SÁNDOR.: Tudományos feladataink, tekintettel az Erdélyi Múzeum-Egyesület hetvenötéves múltjára. Az E. M. E. 1935. február 17-én tartott ünnepi közgyűlésén. 1935. 1-12. o.

KORNIS GYULA.: Tudományelmélet és tudománypolitika. 1935. 100. o. (Könyvismertetések)


CIVILIZÁCIÓ. KULTÚRA. HALADÁS. - CIVILISATION. CULTURE. PROGRÉS. 008.

JUHÁSZ KÁLMÁN.: Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban. 1935. 154-170. o.

Országos Irodalmi és Művészeti Tanács Magyarországon (Hír). 1935. 80. o.

KORNIS GYULA.: A kultúra válsága (Ism. K. B.)., 1935. 190. o. (Könyvismertetések)


KÖNYVÉSZET. KATALÓGUSOK. - BIBLIOGRAPHIE. CATALOGUES. 01.

A felvidéki magyarság könyvtermelése (1921-1932) (Hír).. 1935. 298. o.

VALENTINY ANTAL.: Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1934. év. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Összeállította: VALENTINY ANTAL., 1935. 385-402. o.

KOZOCSA SÁNDOR.: Az 1933-ik év irodalomtörténeti munkássága (Ism. K. B.)., 1935. 305. o. (Könyvismertetések)


KÖNYVTÁRÜGY. - BIBLIOTHÉCONOMIE. 02.

A CAETANI-könyvtár (Hír).. 1935. 84. o.

Ősrégi héber könyvtárt találtak: (Tel Adduveri környékén) (Hír).: 1935. 181. o.


FOLYÓIRATOK. - PÉRIODIQUES. 05.

Új magyar folyóiratok (Vigilia, A Színpad, Pannónia, Apolló, Búvár) (Hír).. 1935. 299-300. o.

ACTA CHEMICA, MINERALOGICA ET PHISIOA. Kiadja a Ferenc József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete. IV. köt. 1-2 füz. (Ism. K. B.)., 1935. 317. o. (Könyvismertetések)

BÚVÁR. Népszerű tudományos folyóirat. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerkeszti LAMBRECHT KÁROLY, (Ism. K. B.)., 1935. 206. o. (Könyvismertetések)


ÉVKÖNYVEK. NAPTÁRAK. - ANNUAIRES. CALENDRIES. 058/059.

A GRÓF KLEBELSBERG KÚNÓ MAGYAR TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET ÉVKÖNYVE. [Szerkesztette, fordította, összeállította] KÁROLYI ÁRPÁD közreműködésével szerk. ANGYAL DÁVID., 1935. 91. o. (Könyvismertetések)


TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. - SOCIÉTÉS. INSTITUTS. ACADÉMIES. 06.

Helytörténelmi társulatok (Magyarországon) (Hír). 1935. 300. o.


ÚJSÁGÍRÁS. - JOURNALISME. 07.

Rendelet a sajtóhibák ellen 1935. 83. o.

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
EGYES FILOZÓFUSOKRÓL SZÓLÓ TANULMÁNYOK

HALASY-NAGY JÓZSEF.: A filozófia kis tükre. (Ism. V. J.), 1935. 187. o. (Könyvismertetések.)

HAMVAS BÉLA.: Exisztenoia-filozófia (Ism. V. J.)., 1935. 188. o. (Könyvismertetések.)

JÁNOSI JÓZSEF S. J.: Világnézeti tipuskutatás és filozófiai megalapozása. (Ism. S. I.)., 1935. 188. o. (Könyvismertetések.)


EGYES FILOZÓFUSOKRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK

BRANDENSTEIN BÉLA br.: Bölcseleti alapvetés (Ism. S. I.)., 1935. 186. o.

HALASY-NAGY JÓZSEF.: Madách bölcsesége. (Ism. V. J.)., 1935. 187-188. o.


BÖLCSELETTÖRTÉNET. - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE. 1(09).

KECSKÉS PÁL.: A bölcselet története főbb vonásokban (Ism. S. I.)., 1935. 189. o. (Könyvismertetések.)


LÉLEKTAN. LOGIKA. - PSYCHOLOGIE. LOGIQUE. 15/16.

VARGA BÉLA.: A lélektan legújabb irányai.. 1935. 41-57. o.

BARTÓK GYÖRGY.: A "szellem" filozófiai vizsgálata (Ism. V. J.)., 1935. 186. o. (Könyvismertetések.)

KORNIS GYULA.: Az államférfi. A politikai lélek vizsgálata. (Ism. K. B.)., 1935. 189-190. o. (Könyvismertetések.)

VALLÁS. TEOLÓGIA. - RELIGION. THÉOLOGIE. 2.
ÁLTALÁNOS EGYHÁZTÖRTÉNET - HISTOIRE GENERALE DE L’ÉGLISE CHRÉTIENNE. 27.

GALLA FERENC.: A csiksomlyói ferencrendi kolostor viszontagságai Bethlen Gálor idejében (Ism. K. B.)., 1935. 309. o. (Könyvismertetések.)


GÖRÖG ÉS RÓMAI EGYHAZAK. - ÉGLISES ORIENTALES. ÉGLISE CATHOLIQUE. 281/282.

VANYÓ TIHAMÉR ALADÁR.: Püspöki jelentések a magyar szent korona országainak egyházmegyéiről. 1600-1850. (Ismerteti J. K)., 1935. 93. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
TÁRSADALOMTUDOMÁNY. - SOCIOLOGIE EN GENERAL. 30.

DÉKÁNY ISTVÁN.: A társadalomfilozófia alapfogalmai (Ismerteti V. J.)., 1935. 186-187. o. (Könyvismertetések.)


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék