valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
    év 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
 
  szerző # * a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  folyóirat a b c d e g h j m n o p r s t u v  
  társaság a b d e f h i k m n o p s  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1876: 34 tétel lapozás: 1-30 | 31-34
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. - SOCIÉTÉS. INSTITUTS. ACADÉMIES. 06.

(FINÁLY HENRIK).: Kolozsvári orvos- és természettudományi társulat. 1876. 1-4, 17. o.

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
ERKÖLCSBÖLCSELET. MORALE. ETHIQITE. 17.

BENEDIKT, MORIZ: Zar Psychophysik der Moral und des Rechtes. (Ismerteti FELMÉRI LAJOS)., 1876. 113-115. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
KÖZIGAZGATÁS. KÖZOKTATÁS. - ADMINISTRATION PUBLIQUES. INSTRUCTION PUBLIQUE. 351.

FELMÉRI LAJOS.: Az angol közoktatásügyi törvényhozás. 1876. 147-152, 177-130. o.


OKTATÁS. - ENSEIGNEMENT. 37.

FELMÉRI LAJOS.: Amerikai tanügy a philadelphiai közkiállításon. 1876. 40-44. o.

QUICK, HERBERT.: Essays ou Educaţional Reformers. (Ism. FELMÉRI LAJOS)., 1876. 112. o. (Könyvismertetések.)

REPORT of the Worcester School 1875. (Ism. FELMÉRI LAJOS)., 1876. 112-113. o. (Könyvismertetések.)


KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS. - ENSEIGNEMENT MOYEN OU SECONDAIRE. 373.

LAAS, ERNST.: Gymnasium und Realschule. (Ismerteti FELMÉRI LAJOS)., 1876. 89-94. o. (Könyvismertetések.)


FELSŐOKTATÁS. - ENSBIGNEMENT SUPÉRIEUR. 378.

HARTMANN, EDUARD v.: Zur Reform des höheren Schulwesens. (Ism. FELMÉRI LAJOS)., 1876. 89-94. o. (Könyvismertetések.)

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
VEGYTAN. - CHIMIE. 54.

FLEISCHER ANTAL.: Közlemények a kolozsvári m. kir. tud. egyetem vegytani intézetéből. (I. A málnási ásványvíz összetételéről. II. A torjai büdös barlang gázai, csepegése és a közelében előforduló kénsav forrásokról. III. A ditrói sodalith összetételéről. IV. A cyansav vegyületekről. V. A cyansav vegyületek alkatához. VI. Azo vegyületek képződéséről). 1876. 48-55, 60-63, 96- 101. o.


FÖLDTAN. GEOFIZIKA. - GEOLOGIE. GÉOPHYSIQUE. 55.

ABT ANTAL.: A levegő mérséklete Kolozsvárt. 1876. 10-11. o.

KOCH ANTAL.: Adalékok Erdély geológiájához (Ásványos földtani közlemények Erdélyből). I. A Csiesó-Hagymási patak kövületei. II. Kövületek a marosújvári só-telepet fedő tályagból és márgából. III. Hippuritek új lelhelye Erdélyben. IV. Előleges jelentés a Kajántó völgyében és a szénafüveken kivirágzó só természetéről. V. A cerithium- és congeria-rétegek elterjedéséhez Erdélyben. VI. A Kajántó völgyében és a Szénafüveken kivirágzó só közelebbi vizsgálata. VII. Cölestinnek új lelhelyei Erdélyben. VIII. Adulár Verespatakról. IX. Marosújvári kősó krystallotektonikája. X. Előleges jelentés az Aranyhegy (Fehérmegyében) kőzetéről és ásványairól. XI. Beküldött kövületek és kőzetek M. Valkó vidékéről. XII. Első pótlék Erdély ősemlősei és az ősemberre vonatkozó leleteinek kimutatásához. XIII. Az oláhpiáni aranytartalmu porondban legújabban talált ásványok. XIV. Érdekes mész-pát kristályoknak két új lelhelye. XV. Pótlék a kisbányai contact képződéshez. 1876. 57- 60, 74-77, 95-96, 152-159. o. (1876. o.) 33-38, 65-70, 131-135. o. (1877. o.) 157-160. o. (1878)

HERBICH F. und NEUMAYR M.: Die Süsswasserablagerungen im südöstlichen Siebenbürgen. (Ismerteti Z. KNÖPFLER GYULA)., 1876. 107-112. o. (Könyvismertetések.)


NÖVÉNYTAN. - BOTANIQUE. 58.

KANITZ ÁGOST.: Egy adat az Inulin alaktanához. 1876. 31-32. o.

KANITZ ÁGOST.: Valóban nincsenek az irodalomban Magyarországon talált lombmohok felemlítve!?. 1876. 163-177. o.


ÁLLATTAN. - ZOOLOGIE. 59.

Pályázat (Az erdélyi fauna valamelyik .családjának teljes monographiája). 1876. 88. o.

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK. - SCIENCES APPLIQIJÉES. 6.
ORVOSTUDOMÁNY.- MÉDECINE.61.

TÖRÖK AURÉL.: A hatodik érzékről. 1876. 44-48. o.

TÖRÖK AURÉL.: Kisebb közlemények az élet- és szövettan köréből. 1876. 130-132. o.

POPOFF LEO.: A hasi hagymáznál és külerőszak behatására támadt agylobnál az agyban létrejövő elváltozásokról. 1876. 11-16, 25-30. o. (Könyvismertetések.)

ROHDE.: Ein Beitrag zur Casuistik multipler Echinococeen. (Ism. GENERSICH ANTAL)., 1876. 159-162. o. (Könyvismertetések.)

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
EGYETEMES IRODALOMTÖRTÉNET. - CRITIQUE ET HISTOIRE LITTÉRAIRES. 8. 09.

MAGYAR KÖNYVESHÁZ. 15-27. sz. 1876. 55-56. o. (Könyvismertetések.)

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
ERDÉLY TÖRTÉNELME. - HISTOIRE TRANSYLVANIENNE. 9 (439.42).

SCHMIDT VILMOS.: Diependael mint történelmi forrás (Járulék az erdélyi honismerethez). 1876. 5-10, 17-19, 33- 37. o.


A TÖRTÉNETTUDOMÁNY ÁLTALÁBAN. TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK. - SCIENCE DE L’HISTOIRE. SCIENCES AUXILIAIRES DE L’HISTOIRE. 90.

JANET, PAUL.: Philosophie de la révolution francaise. (Ism. LADÁNYI GEDEON)., 1876. 115-122, 133-144. o. (Könyvismertetések.)

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET VALAMINT AZ ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNIQUÉS CONCERNANT LA VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM"-EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".
AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET VALAMINT AZERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNÍQUÉSCONCERNANT LÁ VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM" EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".

NAGY PÉTER: Elnöki megnyitóbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1876. évi közgyűlésén. 1876. 63-64. old.

FINÁLY HENRIK: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának 1875. évi működéséről. 1876. 64-72. old.

BÁNYAI VITÁLIS: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület pénztári jelentése az 1875 évről. 1876. 77-80. old.

Jegyzéke az Erdélyi Múzeum gyűjteményei számára begyűlt adományoknak. 1873-1882. 1876. 16, 32, 56, 88, 106, 145-146, 182. old.


TÁRAK HELYZETE

ENTZ GÉZA.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum állattárának 1875. évi állapotáról. 1876. 83. old.

KOCH ANTAL.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum ásvány- és földtani tárának 1875. évi állapotáról. 1876. 102-103. old.

FINÁLY HENRIK.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának 1875. évi állapotáról. 1876. 103-105. old.

SZABÓ KÁROLY.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtárának 1875. évi állapotáról. 1876. 80-82. old.

 
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék