valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
    év 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
 
  szerző # * a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  folyóirat a b c d e g h j m n o p r s t u v  
  társaság a b d e f h i k m n o p s  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1889: 41 tétel lapozás: 1-30 | 31-41
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
ÚJSÁGÍRÁS. - JOURNALISME. 07.

FINÁLY HENRIK.: Újságok a régi Rómában. 1889. 97-109. o.

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
BÖLCSELET

SZÁSZ BÉLA.: A philosophia mint bűntárs. 1889. 3-9. o.


ERKÖLCSBÖLCSELET. MORALE. ETHIQITE. 17.

MEDVECZKY FRIGYES: A normativ elvek jelentősége az ethikában. (Ismerteti BRASSAI SÁMUEL)., 1889. 539-554. o. (Könyvismertetések.)

VALLÁS. TEOLÓGIA. - RELIGION. THÉOLOGIE. 2.
GÖRÖG ÉS RÓMAI EGYHAZAK. - ÉGLISES ORIENTALES. ÉGLISE CATHOLIQUE. 281/282.

MOLDOVÁN GERGELY.: Az erdélvi román nép vallási uniója Rómával. 1889. 44-67, 122- 151. o. 936-249. o.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
KÖZGAZDASÁGI SZERVEZÉS. IPARI GAZDASÁG. - ORGANISATION ÉCONOMIQUE. ÉCONOMIE INDUSTRIELLE. 338.

BÉKÉSY KÁROUY.: Kolozsvár közgazdasági múltja és jelene. (Ism. TÖRÖK ISTVÁN)., 1889. 555-559. o.


JOG. TÖRVÉNYHOZÁS. JOGTUMÁNY. - DROIT. LÉGISLATION. JURISPRUDENCE. 34

BÉCHAUX, A.: Le droit et les faits économiques. (Ismerteti BÉKÉSY KÁROLY)., 1889. 531-538. o. (Könyvismertetések.)


NÉPKÖLTÉSZET. - FOLKLORE PROPREMENT DIT. 398.

KRUMBACHER, KARL.: Mittelgriechische Sprüchwörter. 1889. 235-236. o. (Könyvismertetések.)


NÉPBALLADÁK, NÉPDALOK. - BALLADES ET CHANTS POPULAIRES. 398. 8.

IMRE SÁNDOR.: A magyar népdal nemei. 1889. 382-402, 465-486. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.

FÜLÖP ADORJÁN.: Az ikerszók. 1889. 68-82, 160-179. o.


KLASSZIKUS FELIRATTAN. - EPIGRAPHIE CLASSIQUE. 47-71.

TÉGLÁS GÁBOR.: Újabb feliratok az erdélyi aranyvidékről. 1889. 180-184. o.

TÉGLÁS GÁBOR és KIRÁLY PÁL.: Újabb adalékok Dacia felirattárához (1 kőnyomata táblával). 1889. 357-367. o. Ld. .


MAGYAR NYELVÉSZET ÉS FILOLÓGIA. - PHILOLOGIE ET LINGUISTIQUE HONGROISES 494. 511.

BRASSAI SÁMUEL.: Védjük nemzeti nyelvünket. 1889. 250- 267, 323-343. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
EGYETEMES IRODALOMTÖRTÉNET. - CRITIQUE ET HISTOIRE LITTÉRAIRES. 8. 09.

SZAMOSI JÁNOS.: Medea a világirodalomban. I. Euripides és Medea czímű tragoediája. II. Medea Senecánál, Corneillenél, Klingernél. III. Soden. Grillparzer. Legouvé. 1889. 110-121,187-205, 283-302. o.


GERMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES GERMANIQUES. 82. 09/83. 09.

FERENCZI ZOLTÁN.: Poe A. Edgár elbeszélései. 1889. 344-356, 440-461. o.


GÖRÖG IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE GRECQUE. 88.09.

FIRDUSZI Sáhnáméjából. Zál, Rusztem atyja. Ford. ERŐDI BÉLA., 1889. 369-381. o. (Könyvismertetések.)


MAGYAR IRODALOM. - LITTERATURE HONGROISE. 894. 511.

SOMBORI LÁSZLÓ.: Lantidal Báróczi emlékezetére. Közli FERENCZI ZOLTÁN., 1889. 83-88. o.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

SZÉCHY KÁROLY.: Magyar költő idegen földön (Úti emlékeimből) (Baosányi Jánosról). 1889. 206-225, 303-322. o.

SZÉCHY KÁROLY.: Kazinczy és Döbrentei (Régi pör új megvilágításban). 1889. 520-530,

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
EURÓPAI TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE DE L’EUROPE. 9(4).

GERGELY SÁMUEL.: A visszacsatolási kamarák (les chambres de réunion) és Magyarország. 1679-1683. 1889. 424-439, 487-519. o.


ERDÉLY TÖRTÉNELME. - HISTOIRE TRANSYLVANIENNE. 9 (439.42).

PETRÁN JÓZSEF.: Népfelkelés 1809-ben. 1889. 152-159. o.


DÁCIAI RÉGÉSZET. - ARCHÉOLOGIE DACIQUE. 902.6 (398.2).

FINÁLY HENRIK.: Az apa hidai sírlelet. 1889. 403-423. o.

ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.
ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.

KUUN GÉZA gróf Dóra d’ Istria. 1889. 1-8. o.

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET VALAMINT AZ ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNIQUÉS CONCERNANT LA VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM"-EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".
AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET VALAMINT AZERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNÍQUÉSCONCERNANT LÁ VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM" EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".

ESTERHÁZY KÁLMÁN gr.: Elnöki megnyitóbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1889. évi közgyűlésén. 1889. 268-269. old.

FINÁLY HENRIK: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának 1888. évi működéséről. 1889. 269-272. old.


SZAKOSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE. ACTIVITÉ DES SECTIONS.

SZAMOSI JÁNOS: Elnöki megnyitó beszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 1888. évi zárülésén. 1889. 89-90. old.

SZAMOSI JÁNOS-HEGEDŰS ISTVÁN.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának jelentése 1888. évi működéséről. 1889. 279-280. old.

HEGEDÜS ISTVÁN.: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum - Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 1888. évi működéséről. 1889. 90-93. old.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának tagjai. 1889-ben. 1889. 2 lev. mell. a címlap után


TÁRAK HELYZETE

FINÁLY HENRIK.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának 1888. évi állapotáról. 1889. 277-278. old.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület levél-, érem- és régiségtár vizsgálóbizottságának 1888. évi jelentése. 1889. 278. old.

 
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék