valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
    év 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
 
  szerző # * a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  folyóirat a b c d e g h j m n o p r s t u v  
  társaság a b d e f h i k m n o p s  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1891: 28 tétel lapozás: 1-28
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
BÖLCSELET

BRASSAI SÁMUEL.: Talpra állítások. 1891. 105-116. o.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
RÓMAI JOG. - DROIT ROMAIN. 34 (37).

DYDYNSKY: Beiträge zur handschriftlichen Ueberlieferung der Justinianischen Rechtsquellen. I. Institutionen. 1. Heft. ( Ism. ***)., 1891. 161-162. o. (Könyvismertetések.)


KÖZIGAZGATÁS. KÖZOKTATÁS. - ADMINISTRATION PUBLIQUES. INSTRUCTION PUBLIQUE. 351.

CONCHA GYŐZŐ.: A közigazgatási javaslatról. (Ism. ***)., 1891. 159-161. o. (Könyvismertetések.)

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.

BRASSAI SÁMUEL.: Nyelv és társadalom. 1891. 1-12. o.

IMRE SÁNDOR.: Lugossy József nyelvbölcselete. 1891. 167-184, 265-281, 352-368. o.


MAGYAR HELYESÍRÁS. - ORTHOGRAFIE HONGROISE. 494. 511-1.

CSERNÁTONI GYULA.: Tótfalusi Kis Miklós helyesírási újításai. 1891. 35-48. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
IRODALOMTUDOMÁNY. - THEORIE SCIENCE ET TECHNIQUÉ LITTÉRAIRES. 8.0.

BEÖTHY ZSOLT.: Poétika a mythosokban. 1891. 257-264. o.


GERMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES GERMANIQUES. 82. 09/83. 09.

FERENCZI ZOLTÁN.: A Bacon - Shakespeare kérdésről. 1891. 395-421, 482-506. o.


LATIN IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE LATINE. 87.09.

CSERÉP JÓZSEF.: Egy momentum C. Sallustins Crispus életéből. 1891. 72-73. o.


GÖRÖG IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE GRECQUE. 88.09.

HEGEDŰS ISTVÁN.: Thukydides. 1891. 85-104. o.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

VÁCZY JÁNOS.: Arany János lyrai költeményeiről. 1891. 203- 221, 295-318, 379-394. o.

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
ERDÉLY TÖRTÉNELME. - HISTOIRE TRANSYLVANIENNE. 9 (439.42).

MIKA SÁNDOR.: Egy év Brassó és Erdély történelméből (1612. okt. 16-1613. okt.27). 1891. 13-34, 117-132. o.

JAKAB ELEK.: Erdély déli határai kijárásáról írt "Napló"’ 1741-ből. 1891. 185-202, 282- 294, 369-378. o.

ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.
ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.

KUUN GÉZA gr.: Kerekes Ábel. 1891. 337-351. o.

GYALUI FARKAS.: Tótfalusi K(iss) Miklós életrajzához. 1891. 545-549. o.

PÓR ANTAL.: László erdélyi vajda (1291-1315). Rajzok Erdély múltjából a középkorban. 1891. 433-481. o.

RÉVÉSZ FERENC.: Németújvári Iván. Élet- és jellemrajz. 1891. 49-71, 133-158, 222-246. o.

WERTNER MÓR.: "Synadene" királyné. Adalék az Árpádok genealógiájához. 1891. 319-328. o.

KAZINCZY FERENC Levelezése. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerk. Váczy János. I. köt. 1763-1789. II. köt. 1790- 1802., (Ismerteti SZÉCHY KÁROLY). - VÁCZY JÁNOS. Észrevételek a "Kazinczy Ferenc levelezése" czímű czikekre (Felelet Széchy Károly úrnak). - SZÉCHY KÁROLY. Válasz a feleletre (Váczy János úrnak)., 1891. 507-544. o. 1892. o.68, 138-152, 152-163. o. (Könyvismertetések.)

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET VALAMINT AZ ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNIQUÉS CONCERNANT LA VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM"-EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".
AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET VALAMINT AZERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNÍQUÉSCONCERNANT LÁ VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM" EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".

ESTERHÁZY KÁLMÁN gr.: Elnöki megnyitóbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1891. évi közgyűlésén. 1891. 247-248. old.

FINÁLY HENRIK: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának 1890. évi működéséről. 1891. 239-240. old.


SZAKOSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE. ACTIVITÉ DES SECTIONS.

SZAMOSI JÁNOS: Elnöki megnyitó beszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történelemtudományi szakosztályának 1891. I. 25.-i közgyűlésén. 1891. 77-78. old.

HEGEDÜS ISTVÁN.: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum - Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 1890. évi működéséről. 1891. 78-81. old.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának tagjai. 1891. I. 25-én. 1891. 82-84. old.


TÁRAK HELYZETE

FINÁLY HENRIK.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának 1890. évi állapotáról. 1891. 253-254. old.

FINÁLY HENRIK.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtárának 1890. évi állapotáról. 1891. 250-252. old.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtári vizsgálóbizottságának 1890. évi jelentése. 1891. 252-253. old.


AZ ERDÉLYI MÚZEUM KÖNYVÉSZETI SZEMLÉJE. - REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE "ERDÉLYI MÚZEUM".

Irodalmi szemle. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Összeállította: GYALUI FARKAS, 1891. 74-76, 159-165, 329-336, 422-430, 550-556. old.

 
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék