valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
    év 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
 
  szerző # * a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  folyóirat a b c d e g h j m n o p r s t u v  
  társaság a b d e f h i k m n o p s  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1899: 130 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-130
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
CIVILIZÁCIÓ. KULTÚRA. HALADÁS. - CIVILISATION. CULTURE. PROGRÉS. 008.

FERENCZY JÓZSEF.: A kultúrnépek jellege. 1899. 611-616. o.

CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART.: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. (Ismerteti SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1899. 533-535. o. (Könyvismertetések)

KUN SÁMUEL.: Nemzeti kultúra és nyugoti civilisatio. (Ism. GÁL KELEMEN)., 1899. 238-240. o. (Könyvismertetések)


ÉVKÖNYVEK. NAPTÁRAK. - ANNUAIRES. CALENDRIES. 058/059.

A Hunyadvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat IX. Évkönyve az 1896-98. évekről. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerk. VERESS ENDRE, (Ism. SZENTGYÖRGYI PÁL)., 1899. 244-247. o. (Könyvismertetések)


TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. - SOCIÉTÉS. INSTITUTS. ACADÉMIES. 06.

A Hunyadmegyei Történeti és Régészeti Társulat. 1899. 545-546. o.


MÚZEUMOK. - MUSÉES. 069.

DOMJÁN ISTVÁN.: A Székely Nemzeti Múzeum egy éve. 1899. 171-172. o.

A "Székely Nemzeti Múzeum" egy éve. 1899. 176-177. o.

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
EGYES FILOZÓFUSOKRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK

PAULSEN, FRIEDRICH.: Immánuel Kant und seine Lehre. (Ism. RÁCZ LAJOS)., 1899. 392- 395. o.

GALLWITZ: Friedrich Nietzsche. (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1899. 113-115. o.


BÖLCSELETTÖRTÉNET. - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE. 1(09).

ÜBERWEG, FRIEDRICH.: Grundriss der Gesichichte der Philosophie. 8. Aufl., bearbeitet von MAX HEINZE. IV. Bd. (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1899. 327-328. o. (Könyvismertetések.)


BÖLCSELETI RENDSZEREK ÉS TANOK. - SYSTÉMES, DOCTRINES ET THÉORIES PHILOSOPHIQUES. 14.

MÜLLER, J.: System der Philosophie. (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1899. 530-533. o. (Könyvismertetések.)


LÉLEKTAN. LOGIKA. - PSYCHOLOGIE. LOGIQUE. 15/16.

WUNDT, WILHELM.: Grundriss der Psychologie. 3. Aufl. (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1899. 48-50. o. (Könyvismertetések.)


ERKÖLCSBÖLCSELET. MORALE. ETHIQITE. 17.

SZLÁVIK MÁTYÁS.: Az örök békéről. 1899. 407-423. o.

HILTY, CARL: Glück. (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1899. 46-48. o. (Könyvismertetések.)

VALLÁS. TEOLÓGIA. - RELIGION. THÉOLOGIE. 2.
A SZENTÍRÁS. - LA BIBLE. 22.

FERENGZI ZOLTÁN.: Komáromi Csipkés György bibliája történetéhez. 1899. 252-253. o.


ÁLTALÁNOS EGYHÁZTÖRTÉNET - HISTOIRE GENERALE DE L’ÉGLISE CHRÉTIENNE. 27.

SZÁDECZKY BÉLA.: A vallásügyi sérelmek történetéből. (Főleg e század első fele országgyűlésein). 1899. 289-315, 361- 377, 450-471. o.


GÖRÖG ÉS RÓMAI EGYHAZAK. - ÉGLISES ORIENTALES. ÉGLISE CATHOLIQUE. 281/282.

SZENTKLÁRAY JENŐ.: A csanádegyházmegyei plébániák története. I. kötet. (Ism. DÉNES BÉLA)., 1899. 243-244. o. (Könyvismertetések.)


KÜLÖNBÖZŐ VALLÁSOK. - RELIGIONS DIVERSES. 29.

BISCHOFF, ERICH.: Kritische Geschichte der Thalmudübersetzungen. (Ismerteti EISLER MÁTYÁS)., 1899. 655-657. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
POLITIKA. - POLITIQUE. 32.

KÉRÉSZY ZOLTÁN.: A magyar országgyűlések eredete. 1899. 123. o. (Könyvismertetések.)


NEMZETISÉGI KÉRDÉSEK ÉS MOZGALMAK. - MOUVEMENTS ET QUESTIONS DES NATIONALITÉS. 323. 1.

JANCSÖ BENEDEK.: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. (Ism. m. g.)., 1899. 527-528. o. (Könyvismertetések.)


GAZDASÁGI TUDOMÁNYOK. - SCIENCES ÉCONOMlQUES. 33.

K. L.: Drágaság 1691-3-ban. 1899. 254-255. o.


MAGYAR JOG. - DROIT HONGROIS. 34 (439).

A ’Corpus Juris Hungarici legújabb kiadása és magyar fordítása. 1899. 608-609. o. (Könyvismertetések.)


KÖZJOG. - DROIT PUBLIC. 342.

MELIÓRISZ BÉLA.: A magyar alkotmány biztosítékai. 1899. 122. o. (Könyvismertetések.)


KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS. - ENSEIGNEMENT MOYEN OU SECONDAIRE. 373.

TÖRÖK ISTVÁN.: Az enyedi tanárok régi fizetése. 1899. 34- 36. o.


FELSŐOKTATÁS. - ENSBIGNEMENT SUPÉRIEUR. 378.

SCHNELLER ISTVÁN.: A magyar nemzeti egyetem keletkezéséről. 1899. 487-503. o. 547-560. o.

BÉKEFI RÉMIG.: A sárospataki év. ref. főiskola 1621-iki törvényei és A debreczeni év. ref. főiskola XVII. és XVIII, századi törvényei. (Ismerteti SZÁ-DECZKY BÉLA)., 1899. 535-539. o. (Könyvismertetések.)


NÉPRAJZ. SZOKÁSOK. FOLKLÓR. - ETHNOGRAPHIE. COUTUMES. FOLKLORE. 39.

HERRMANN ANTAL.: Tájékoztató a néprajzi gyűjtés dolgában. 1899. 119-120. o.

KELEMEN LAJOS.: Két férfi ruházatkép a XVII. századból. 1899. 253-254. o.

MOLDOVÁN GERGELY.: Alsó-Fehér vármegye román népe. 1899. 58. o. (Könyvismertetések.)


SZOKÁSOK A KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. - VIE PUBLIQUE. HABITUDES. 394.

SZÁDECZKY LAJOS.: Régi erdélyi lakodalmakról. 1899. 617- 633. o.

 
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék