valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
    év 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
 
  szerző # * a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  folyóirat a b c d e g h j m n o p r s t u v  
  társaság a b d e f h i k m n o p s  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1913: 165 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-165
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
KÖNYVÉSZET. KATALÓGUSOK. - BIBLIOGRAPHIE. CATALOGUES. 01.

THÚRY ZSIGMOND.: A szombatos kódexek bibliographiája, különös tekintettel azok énektartalmára. (Ism. -rd-)., 1913. 431- 432. o. (Könyvismertetések)


KÖNYVTÁRÜGY. - BIBLIOTHÉCONOMIE. 02.

FÜCHSEL, H.: Wie benützt man die Universitats-Bibliothek?. (Ism. - rd-)., 1913. 64. o. (Könyvismertetések)


MÚZEUMOK. - MUSÉES. 069.

JELENTÉS a Székely Nemzeti Múzeum 1910. és 1911. évi állapotáról. (Ismerteti FERENCZI SÁNDOR)., 1913. 375-377. o. (Könyvismertetések)

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
BÖLCSELET

BARTÓK GYÖRGY.: A "mintha" filozófiája, vagy: a fikcziók szerepe szellemi életünkben. 1913. 11-30, 92-110. o.

VALLÁS. TEOLÓGIA. - RELIGION. THÉOLOGIE. 2.
A SZENTÍRÁS. - LA BIBLE. 22.

PÉCHI SIMON: Psalteriuma. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Közzéteszi SZILÁDY ÁRON, (Ism. (BORBÉLY ISTVÁN)., 1913. 377-379. o. (Könyvismertetések.)


GÖRÖG ÉS RÓMAI EGYHAZAK. - ÉGLISES ORIENTALES. ÉGLISE CATHOLIQUE. 281/282.

URSU, I.: Un manifest românesc tipărit cu litere latine al împăratului Leopold I. din 1701. (Ism. VERESS ENDRE)., 1913. 433-434. o. (Könyvismertetések.)

TEMESVÁRY JÁNOS.: Erdély választott püspökei (1618-1695). (Ismerteti VERESS ENDRE)., 1913. 379-380. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
MAGYAR JOG. - DROIT HONGROIS. 34 (439).

MÜLLER, GEORG.: Die ursprüngliche Rechtslage der Rumänen im Siebenbürger Sachsenlande. (Ism. KARÁCSONYI JÁNOS)., 1913. 225-228. o. (Könyvismertetések.)


KÖZJOG. - DROIT PUBLIC. 342.

SZEKFŰ GYULA.: Serviensek és familiárisok. Vázlat a középkori magyar alkotmány- és köz-igazgatástörténet köréből. (Ism. TÖRÖK PÁL)., 1913. 268-272. o. (Könyvismertetések.)


HADTÖRTÉNET. - HISTOIRE MILITAIRE. 355. 48.

GYALÓKAY JENŐ.: A segesvári ütközet (1849. július 31). 1913. 129-151. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
FELIRATTAN. - EPIGRAPHIE. 41. 7.

VARGA ZSIGMOND.: Írás- és nyelvtörténeti adalékok az ókori keleti népek művelődéstörténetéhez. (Ismerteti S.)., 1913. 223-225. o. (Könyvismertetések.)


EGYÉB NYELVEK. - AUTRES LANGUES. 49.

VARGA ZSIGMOND.: A sumir kérdés mai állása és problémái. 1913. 229-248, 273-356, 381-411. o.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
ŐSRÉGÉSZET. - ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE. 571.

ROSKA MÁRTON.: Az őskori temetkezés zsugorító módja okáról. 1913. 31-40. o.

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK. - SCIENCES APPLIQIJÉES. 6.
KÖNYVNYOMTATÁS. - INDUSTRIE DU LIVRE. 655.

CZÓBEL ERNŐ.: A Heltai-nyomda alapításáról. 1913. 249-252. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
ROMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES LATINS. 84.09/86.09.

KÖNIG GYÖRGY.: Alfred de Musset. (Ism. ELEK OSZKÁR)., 1913. 61-64. o. (Könyvismertetések.)


MAGYAR IRODALOM. - LITTERATURE HONGROISE. 894. 511.

BERDE MÁRIA.: Versek. (Ism. -rd-)., 1913. 61. o. (Könyvismertetések.)

GYULAI PÁL.: Varjú István. (Ism. GÁLOS REZSŐ)., 1913. 264-268. o. (Könyvismertetések.)


ÁLTALANOS MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET - HISTORIE GÉNÉRALE DE LA LITTERATURE HONGROISE. 894.511.09.

PINTÉR JENŐ.: A magyar irodalom története Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc haláláig (1772-1831). (Ism. BORBÉLY ISTVÁN)., 1913. 221-223. o.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

VÉRTESY JENŐ.: Gorove László egy ismeretlen drámája. 1913. 412-425. o.

CSÁSZÁR ELEMÉR.: Ányos Pál. (Ism. KRISTÓF GYÖRGY)., 1913. 125-127 (Könyvismertetések.)

ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.
ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.

BASIRIUS IZSÁK 1660-iki magyar folyamodványa. Közli: KROPF LAJOS., 1913. 262-263. o.

DEBKECZENI MÁRTON ifjúkori levelei. Közli: SZÁSZ FERENC., 1913. 253-262. o.

SZÁSZ KÁROLY, Legif j.: Gyulai Pál ifjúkorából. 1913. 1-10. o.

Rákóczi-levelek (A bécsi cs. és kir. udvari könyvtárból). Közli: KLUCH JÁNOS., 1913. 41-58, 357-374. o.

BIÁS ISTVÁN, ifj.: Adattár (Teleki Mihály halálára és temetésére vonatkozólag). 1913. 195-220. o.

GERGELY SÁMUEL.: Teleki Mihály levelezése (VI. kötet). 1913. 111-124. o.

KELEMEN LAJOS: Teleki Mihály halála és temetése. 1913. 152-161. o.

POSTA BÉLA.: Teleki Mihály sírja. 1913. 162-194. o.

BÍRÓ VENCEL.: Vass József (1813-1873). 1913. 65-91. o.


GENEALÓGIA. - GENEALOGIE. 929.2.

FELBERMAN, LOUIS.: The Honse of Teck. (Ism. KROPF LAJOS)., 1913. 59-61. o. (Könyvismertetések.)

 
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék