valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
    év 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
 
  szerző # * a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  folyóirat a b c d e g h j m n o p r s t u v  
  társaság a b d e f h i k m n o p s  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1933: 92 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-92
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
TUDOMÁNY ÉS TUDÁS. - SCI­ENCE ET CONNAISSANCES EN GÉNÉRAL. 001.

TAVASZY SÁNDOR.: A tudomány az élet szolgálatában. 1933. 1-2. o.


KÖNYVÉSZET. KATALÓGUSOK. - BIBLIOGRAPHIE. CATALOGUES. 01.

FERENCZI MIKLÓS.: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1932. év. 1933. 474-490. o.

VERESS ENDRE.: Gróf Kemény József irodalmi munkássága. 1933. 269-305. o.


KÖNYVTÁRÜGY. - BIBLIOTHÉCONOMIE. 02.

RASS KÁROLY.: Elpusztult értékek. Bulletin des amis du livre russe. 1933. 101-104. o.


TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. - SOCIÉTÉS. INSTITUTS. ACADÉMIES. 06.

DÖBRENTEI GÁBOR ismeretlen akadémia tervezete. Közli: HOFBAUER LÁSZLÓ., 1933. 345-357. o.

HOFBAUER LÁSZLÓ.: Döbrentei Gábor Erdélyi Magyar Tudós Társasága (1817-1821). 1933. 335-344. o.

TAVASZY SÁNDOR.: A legfőbb kötelék. Elnöki megnyitó beszéd a bölcsészeti szakosztály 1933. márc. 9.-i ülésén. 1933. 358-359. o.

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
BÖLCSELET

Nyilvános filozófiai előadások. 1933. 106. o.

TAVASZY SÁNDOR.: A lét és valóság. Az exisztenciálizmus filozófiájának alapproblémái. 1933. 174-206. o.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
NEMZETKÖZI JOG. - DROIT INTERNATIONAL. 341.

BALOGH ARTHUR.: A kisebbségek nemzetközi védelme és az állami jogok. 1933. 39-45. o.


KÖZJOG. - DROIT PUBLIC. 342.

FELSZEGHY BÉLA.: A közjogi önkormányzat elve és egy elfeledett régi erdélyi államjogász. 1933. 159-173. o.


AZ OKTATÁS ELMÉLETE. - THEORIE DE L’ÉDUCATION. 37. 01.

IMRE LAJOS.: A falunevelés irányelvei. 1933. 307-334. o.


FELSŐOKTATÁS. - ENSBIGNEMENT SUPÉRIEUR. 378.

Magyar irodalomtörténeti és nyelvészeti előadások a kolozsvári egyetemen. 1933. 105-106. o.


NÉPKÖLTÉSZET. - FOLKLORE PROPREMENT DIT. 398.

Felolvasás a M. Tud. Akadémiában (György Lajos bemutatta kritikai magyar anekdotagyűjteményét). 1933. 106. o.


NÉPBALLADÁK, NÉPDALOK. - BALLADES ET CHANTS POPULAIRES. 398. 8.

KÁNTOR LAJOS.: Magyarok a román népköltészetben. 1933. 46-64. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
HELYNÉVKUTATÁS. - NOMS DE LIEUX. 41. 31.

SZABÓ T. ATTILA.: Adatok Nagyenyed XVI-XX. századi helyneveinek ismeretéhez. 1933. 212-242. o. Ld. 2031, 2034-2037, 2213, 2220.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
GAZDASÁGI FÖLDTAN. ÁSVÁNYTAN. - GEOLOGIE ÉCONOMIQUE. MINÉRAGRAPHIE. 553.

BÁNYAI JÁNOS.: Az érces telérek mikroszkópi vizsgálata. 1933. 361-366. o.

SZÁDECZKY K. GYULA.: A szamosfalvi sósfürdő geológiája. Várhatunk-e ipari földgázát Kolozsvár környékén? -Geologie des Salzbades von Szamosfalva. Ist industrielles Erdgas in der Umgebung von Klausenburg zu erwarten?. 1933. 247-256. o.

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK. - SCIENCES APPLIQIJÉES. 6.
ORVOSTUDOMÁNY.- MÉDECINE.61.

ORIENT GYULA.: Erdély gyógyszerész - polgármesterei, szenátorai, országgyűlési képviselői és természetbúvárai (Vette György, Maucksch Tóbiás, Kiadni Frederich, Meissner Paul Traugott, dr. Hintz György, Wolff Gábor, Telegdi Roth Pál, Placsintár Dávid). 1933. 367-376. o.

ORIENT GYULA.: Szerzetes és orvospapok kórházainak és gyógyszertárainak keletkezése Erdélyben. 1933. 107-128. o.

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
ÉPÍTÉSZET. - ARCHITECTURE. 72.

BIRÓ JÓZSEF.: A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann Eberhard Blaumann. 1933. 446-463. o.


ÉREMTAN. - NUMISMATIQUE. 737.

HUSZÁR LAJOS.: Cochsel Octavian gyulafehérvári éremvéső (1742-1750). 1933. 207-211. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
MAGYAR IRODALOM. - LITTERATURE HONGROISE. 894. 511.

NYIRŐ JÓZSEF.: Kopjafák. Novellák. (RASS KÁROLY ismertetése)., 1933. 243-246. o. (Könyvismertetések.)

TAMÁSI ÁRON.: Ábel a rengetegben. Regény. (Ismerteti KRISTÓF GYÖRGY)., 1933. 98-100. o. (Könyvismertetések.)


MAGYAR ANEKDOTÁK. - ANECDOTES HONGROISES. 894. 511. 09-36.

GYÖRGY LAJOS.: Magyar anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai. 1933. 65-85. o.

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
ERDÉLY TÖRTÉNELME. - HISTOIRE TRANSYLVANIENNE. 9 (439.42).

BATHORI, STEPHANUS, REX.: Reminiscentiae de rebus bellicis circa arcem Szatmár gestis. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Köz. VERESS ENDRE., 1933. 405-412. o.


ERDÉLYI RÉGÉSZET. - ARCHÉOLOGIE DE LA TRANSYLVANIE. 902.6 (439.42).

HEREPEI JÁNOS.: Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület megbízása és a Műemlékek Bizottsága Erdélyi Osztályának engedélye alapján Makfalva és a vele szomszédos Székelyszentistván - Csókfalva községek határában 1932. év július bávának 3-15. napjain végzett régészeti kutatásokról. 1933. 469-473. o.

ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.
ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.

VERESS ENDRE.: A történetíró Báthori István király. 1933. 377-400. o.

BOROS GYÖRGY.: Carlyle. Halála 50-ik év fordulója alkalmából. 1933. 413-423. o.

Csűry Bálint eltávozása. 1933. 105. o.

 
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék