valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
    év 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
 
  szerző # * a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  folyóirat a b c d e g h j m n o p r s t u v  
  társaság a b d e f h i k m n o p s  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1934: 74 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-74
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
CIVILIZÁCIÓ. KULTÚRA. HALADÁS. - CIVILISATION. CULTURE. PROGRÉS. 008.

TAVASZY SÁNDOR.: Nyugat és Kelet között. 1934. 1-2. o.


KÖNYVÉSZET. KATALÓGUSOK. - BIBLIOGRAPHIE. CATALOGUES. 01.

FERENCZI MIKLÓS.: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája.1933. év. [Szerkesztette, fordította, összeállította] ~ hagyatékát kiegészítve összeállította: VALENTINY ANTAL., 1934. 381- 396. o.


TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. - SOCIÉTÉS. INSTITUTS. ACADÉMIES. 06.

BARÁTH BÉLA.: A Batthyány Ignác-féle akadémiai tervezetek. 1934. 143-148. o.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
GAZDASÁGI TUDOMÁNYOK. - SCIENCES ÉCONOMlQUES. 33.

OBERDING JÓZSEF GYÖRGY.: A Kolozsvári Gondoskodó Társaság. 1934. 79-107. o.


NÉPRAJZ. SZOKÁSOK. FOLKLÓR. - ETHNOGRAPHIE. COUTUMES. FOLKLORE. 39.

KOVÁCS FERENC.: Erdei famegmunkáló eszközök Gyergyó-csomafalván. 1934. 137-142. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
MAGYAR NYELVTAN. - GRAMMAIRE HONGROISE. 494. 511-5.

BITAY ÁRPÁD.: A "Gelencze" helynévről. 1934. 379-380. o.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
FÖLDTAN. GEOFIZIKA. - GEOLOGIE. GÉOPHYSIQUE. 55.

SZÁDECZKY K. GYULA.: A Föld 1932-ben megjelent geológiai térképe. - Die in 1932 erschienene geologische Karte der Erde. 1934. 161-164. o.

SZÁDECZKY K. GYULA.: Kolozsvárkörnyéki elpusztult hegyrészek. Egy térképpel. - Über die verwüsteten Gebirgsteile in der Umgebung von Klausenburg. 1934. 363-372. o.


GAZDASÁGI FÖLDTAN. ÁSVÁNYTAN. - GEOLOGIE ÉCONOMIQUE. MINÉRAGRAPHIE. 553.

BALOGH ERNŐ.: A komarniki barlang. 1 térképpel és 1 térképmelléklettel. 1934. 165-184. o.

BÁNYAI JÁNOS.: A székelyföldi ásványvizek. - Mineralwasser im Szeklerlande. 1934. 349-362. o.


NÖVÉNYTAN. - BOTANIQUE. 58.

GYÖRFFY ISTVÁN: Musci monstruosi Transilvaniei. I. Catharinaea Haussknechtii torzok Erdélyből. 1 táblán 5 eredeti rajzzal. - I. Monstruose Catharinaea Haussknechtii aus Siebenbürgen. Mit 5 originalen Zeichnungen der Tafel. 1934. 341-348. o.

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
SZOBRÁSZAT. - SCULPTURE. 73.

BALOGH JOLÁN.: Márton és György kolozsvári szobrászok. 1934. 108-136, 273-340. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
ROMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES LATINS. 84.09/86.09.

KÁNTOR LAJOS.: Erdély a világháborút tükröző román irodalomban. 1934. 6-28. o.


ÁLTALANOS MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET - HISTORIE GÉNÉRALE DE LA LITTERATURE HONGROISE. 894.511.09.

JANCSÓ ELEMÉR.: Az irodalomtörténetírás legújabb irányai. 1934. 65-78. o. Az Erdélyi irodalomra, valamint az egyes műfajokra vonatkozó tanulmányok külön csoportot alkotnak. Az egyes írókról szóló cikkek is önálló csoportban szerepelnek.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

KRISTÓF GYÖRGY.: Szabolcska Mihály Erdélyben. 1934. 185-244. o.

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
MAGYAR ŐSTÖRTÉNET. - PRÉHISTOIRE HONGROISE. 9 (=94.511).

VERESS ENDRE.: A moldvai csángók származása és neve. 1934. 29-64. o.


ERDÉLY TÖRTÉNELME. - HISTOIRE TRANSYLVANIENNE. 9 (439.42).

JÓZSA JÁNOS.: A Tököli-féle mozgalom hatása Székelyudvarhelyen. 1934. 376-378. o.


OKLEVÉLTAN. - DIPLOMATIQUE. 902.2.

BITAY ÁRPÁD.: Horatius-idézet a nagyváradi káptalan egy középkori (latin) oklevelében (1302). 1934. 373-374. o.

ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.
ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.

PAPP FERENC.: Gyulai Pál a kolozsvári református kollégiumban. 1934. 245-260. o.

BANFL FLORIO.: Hunyadi János itáliai tartózkodása. 1934. 261-272. o.

BITAY ÁRPÁD.: Adatok Zöld Péter életéhez. 1934. 374-375. o.

NEKROLÓGOK. - NÉCROLOGUES.

KELEMEN LAJOS.: Dr. Ferenczi Miklós. 1934. 3-5. old.

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET VALAMINT AZ ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNIQUÉS CONCERNANT LA VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM"-EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".
AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET VALAMINT AZERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNÍQUÉSCONCERNANT LÁ VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM" EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".

JÓSIKA JÁNOS br.: Elnöki megnyitóbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1934. évi közgyűlésén. 1934. 149-151. old.

KÁNTOR LAJOS: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának 1933. évi működéséről. 1934. 152-160. old.

GYÖRGY LAJOS: Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum 1933. évi évfolyamáról. 1934. 151-152. old.

KÉPEK. - ILLUSTRATIONS
KÉZIRATOK. - MANUSCRITS. 09.

Miniatura a Codice di San Giorgioból. Róma. 1934. 114. old. mell.

Miniatura egy Anjou bibliából. Malines. 1934. 114. old. mell.


NÉPRAJZ. - ETHNOGRAPHIE. 39.

A bárd. 1934. 141. old.

A bot. 1934. 141. old.

A csillag. 1934. 139. old.

 
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék