valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1879: 34 tétel    lapozás: 1-30 | 31-34

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
FOLYÓIRATOK. - PÉRIODIQUES. 05.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY. III. évfolyam. 1. füzet.. 1879. 117-120. o. (Könyvismertetések)

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
EGYES FILOZÓFUSOKRÓL SZÓLÓ TANULMÁNYOK

HEGEDŰS ISTVÁN.: Epikuros tana az örök megsemmisülésről. 1879. 23-30, 57-63, 88-93. o.

VALLÁS. TEOLÓGIA. - RELIGION. THÉOLOGIE. 2.
KÜLÖNBÖZŐ VALLÁSOK. - RELIGIONS DIVERSES. 29.

HEINE, E. W.: Die germanischen, aegyptischen und griechischen Mysterien. 1879. 127- 128. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
GAZDASÁGI TUDOMÁNYOK. - SCIENCES ÉCONOMlQUES. 33.

THALLÓCZY LAJOS.: A kamara haszna története. 1879. 211-215, 234-244. o. (Könyvismertetések.)


RÓMAI JOG. - DROIT ROMAIN. 34 (37).

JÁMBOR GYULA.: Adalék Gaius institutioi IV. könyve 13. §-ához (9 ábrával). 1879. 65-82, 97-108. o.


ELEMI OKTATÁS. - ENSEIGNEMENT ÉLEMENTAIRE. 372.

FELMÉRI LAJOS.: Elemi iskolázás Hollandiában. 1879. 155- 160. o.


KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS. - ENSEIGNEMENT MOYEN OU SECONDAIRE. 373.

LORENZ, OTTOKAR.: Ueber Gymnasialwesen, Pädagogik und Fachbildung 1879. 244-248. o. (Könyvismertetések.)


FELSŐOKTATÁS. - ENSBIGNEMENT SUPÉRIEUR. 378.

SZAMOSI JÁNOS.: Az austriai egyetemek haladása tíz év alatt (1867-1877) és egy pillantás a magyar egyetemekre.. 1879. 161-189. o.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
AZ ŐSKOR KÜLÖNBÖZŐ TÁRGYAI - OBJETS DIVERS DE LA PRÉHISTOIRE. 571. 1-9.

TORMA ZSÓFIA.: Ősrégészeti újabb leletek. 1879.

TORMA ZSÓFIA.: Neolith kőkorszakbeli telepek Hunyad-megyében (10 táblával). 1879. 129-155, 190-211. o.

GOOS, CARL.: Bericht über Fräulein Sofie von Torma’s Sammlung praehistorischer Alterthümer aus dem Maros- und Cserna-Thal Siebenbürgens. 1879. 93-94. o. (Könyvismertetések.)

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
ÉREMTAN. - NUMISMATIQUE. 737.

IMHOOF-BLUMER,: Portraitköpfe aus römischen Münzen der Republik und der Kaiserzeit 1879. 125-127. o. (Könyvismertetések.)

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
EGYETEMES TÖRTÉNET. ÁLTALÁNOS TÖRTÉNELMI KÉRDÉSEK. - HISTOIRE UNIVERSELLE. HISTOIRE EN GÉNÉRAL. 9.

SEBESTYÉN GYULA.: Világtörténet. I. f.. 1879. 94-95. o. (Könyvismertetések.)


ÓKORI TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE DU MONDE ANCIEN. 9 (37).

SCHILLING LAJOS.: A római királyság eltörlése és a köztársaság megalapítása. 1879. 217-233, 249-277, 281-310. o.


ROMÁN NÉPEK TÖRTÉNELME.- HISTOIRE DES PEUPLES LATINS. 9 (44/45).

MIKA SÁNDOR.: Richelieu bibornokminister befolyása Francziaországra és Európára. 1879. 278-279. o. Ld. 2787. (Könyvismertetések.)


MAGYAR TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE HONGROISE. 9(439).

NEMES ELEK.: Az 1606-ki bécsi békekötés létrejöttének története. 1879. 1-23, 33-56, 82-88. o.


OKLEVÉLTAN. - DIPLOMATIQUE. 902.2.

SACHAU, C. EDUARD.: Chronologie orientalischer Völker von Alberuni. 1879. 128. o. (Könyvismertetések.)


RÉGÉSZET. - ARCHÉOLOGIE. 902. 6.

MARTIGNY.: Dictionnaire des antiquités chrétiennes. 1879. 220-125. o. (Könyvismertetések.)

FÖLDRAJZ. - GÉOGRAPHIE. 91.
MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA. - GEOGRAPHIE DE LA HONGRIE. 91 (439).

HÁTSEK IGNÁC.: A magyar szt. korona tartományainak megyei térképei. 1879. 95. o. (Könyvismertetések.)

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET VALAMINT AZ ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNIQUÉS CONCERNANT LA VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM"-EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".
AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET VALAMINT AZERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNÍQUÉSCONCERNANT LÁ VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM" EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".

ESTERHÁZY KÁLMÁN gr.: Elnöki megnyitóbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1879. évi közgyűlésén. 1879. 108-109. old.

FINÁLY HENRIK: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának 1878. évi működéséről. 1879. 109-113. old.

Jegyzéke az Erdélyi Múzeum gyűjteményei számára begyűlt adományoknak. 1873-1882. 1879. 32, 63-64, 96, 128, 216, 279-280, 312. old.


SZAKOSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE. ACTIVITÉ DES SECTIONS.

Szakosztályi üléseink köréből (Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály). 1879. 30-32, 96. old.


TÁRAK HELYZETE

FINÁLY HENRIK.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának 1878. évi állapotáról. 1879. 116-117. old.

SZABÓ KÁROLY.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtárának 1878. évi állapotáról. 1879. 113-115. old.

KÉPEK. - ILLUSTRATIONS
KÉZIRATOK. - MANUSCRITS. 09.

A Gaius-codex 10 sora és hibái. 1879. mell.


RÉGÉSZET. -ARCHÉOLOGIE. 902.6.

A nándorvályai neolith kőkorbeli telep helyrajza. 1879. mell. 10. tábla

A tordosi neolith kőkorszakbeli telep helyrajza. 1879. mell. 1. tábla

A tordosi telepen talált sírnak átmetszete. 1879. mell. 3. tábla

A tordosi telep egyik árkának keresztszelvénye. 1879. mell. 2. tábla


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék