valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1890: 33 tétel    lapozás: 1-30 | 31-33

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
LÉLEKTAN. LOGIKA. - PSYCHOLOGIE. LOGIQUE. 15/16.

FELMÉRI LAJOS.: Az eszmék mint mozgató erők.. 1890. 536-549. o.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
GAZDASÁGI TUDOMÁNYOK. - SCIENCES ÉCONOMlQUES. 33.

BÉKÉSY KÁROLY.: A társadalmi forradalom. 1890. 48-60, 161-173, 258-270. o.


AZ OKTATÁS ELMÉLETE. - THEORIE DE L’ÉDUCATION. 37. 01.

DE GERANDO ANTONINA.: A legújabb nevelési reformok Francziaországban. 1890. 111-5. o.

FELMÉRI LAJOS.: Nevelés és lelki öröklés. 1890. 61-72. o.


NÉPKÖLTÉSZET. - FOLKLORE PROPREMENT DIT. 398.

MOLDOVÁN GERGELY.: A román nép hitvilágából. 1890. 73-91, 174-190, 271-297. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
KLASSZIKUS FELIRATTAN. - EPIGRAPHIE CLASSIQUE. 47-71.

TÉGLÁS GÁBOR.: Újabb adalékok Dacia felirattárához. 1890. 388-400. o.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
CSILLAGÁSZAT. GEODÉZIA. - ASTRONOMIE. GÉODÉSIE. 52.

FINÁLY HENRIK.: A világidő. 1890. 508-516. o.

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
FESTÉSZET. - PEINTURE. 75.

SZÉCHY KÁROLY.: A mai magyar festészet a kolozsvári képkiállításon. 1890. 425-448. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
GERMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES GERMANIQUES. 82. 09/83. 09.

HEGEDŰS ISTVÁN.: Shelley és Ackermann Prometheusa. 1890. 403-424. o.


ROMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES LATINS. 84.09/86.09.

MOLDOVÁN GERGELY.: Sinkai Sinkay György élete és munkái. 1890. 517-535. o.


MÁS NÉPEK IRODALMA. - LITTÉRATURE DES PEUPLES DIVERS. 89.

FIRDUSZI Sáhnáméjából. Zál és Rudábe. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Fordította ERÖDI BÉLA., 1890. 1-23. o.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

FERENCZI ZOLTÁN. K.: Boér Sándor drámái 1793-ból. 1890. 369-387. o.

SZÉCHY KÁROLY.: Dalmady Győző. 1890. 116-133, 195-210. o.

PÓR ANTAL.: Bánk bán Melindája. 1890. 491-507. o.

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
EGYETEMES TÖRTÉNET. ÁLTALÁNOS TÖRTÉNELMI KÉRDÉSEK. - HISTOIRE UNIVERSELLE. HISTOIRE EN GÉNÉRAL. 9.

LÁNCZY GYULA.: Történelmi kor- és jellemrajzok (Ismerteti SZÉCHY KÁROLY)., 1890. 94-104. o. (Könyvismertetések.)


ROMÁN TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE ROUMAINE. 9 (498).

MOLDOVÁN GERGELY.: A román jobbágyok történetéből.. 1890. 483-489. o.


MAGYAR TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE HONGROISE. 9(439).

RÉVÉSZ FERENC.: Gritti Lajos szereplése Magyarországon. 1890. 134-160, 211-257. o.

LÁZÁR GYULA.: Adatok a Temesi Bánság és Szerbia kormányzásához a passaroviczi béke után (1717-1739). 1890. 353-368. o.

ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.
ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.

KUUN GÉZA gróf.: Amari Mihály. 1890. 315-322. o.

PÓR ANTAL.: Csór Tamás, királyi faajtónálló, liptói és körösi főispán, csókakői, gesztesi és ó-budai várnagy (1330- 1360). 1890. 24-47. o.

TÉGLÁS GÁBOR.: Iulius Alexander, állami vállalkozó Daciában. 1890. 92-93. o.

WERTNER MÓR.: Árpádházi Margit, görög császárné, Thessalonich kormányzója (Melléklete: A Szent-Omer-i család nemzedékrendje). 1890. 323-352. o.

FERENCZI ZOLTÁN.: Petőfi tanuló évei Aszódon és Selmeczen. 1890. 449-482. o.


GENEALÓGIA. - GENEALOGIE. 929.2.

WERTNER MÓR.: Árpádok és Nemanjidák (Politikai-genealógiai adalékok a magyarszerb viszonyok történetéhez) (Melléklete: A Nemanjidák nemzedékrendje). 1890. 550-578. o.

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET VALAMINT AZ ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNIQUÉS CONCERNANT LA VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM"-EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".
AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET VALAMINT AZERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNÍQUÉSCONCERNANT LÁ VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM" EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".

ESTERHÁZY KÁLMÁN gr.: Elnöki megnyitóbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1890. évi közgyűlésén. 1890. 298. old.

FINÁLY HENRIK: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának 1889. évi működéséről. 1890. 248-250 old..


SZAKOSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE. ACTIVITÉ DES SECTIONS.

SZAMOSI JÁNOS-HEGEDŰS ISTVÁN.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának jelentése 1889. működéséről. 1890. 310-311. old.

HEGEDÜS ISTVÁN.: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum - Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 1889. évi működéséről. 1890. 105-107. old.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának tagjai. 1890. II. 24-én. 1890. 108-111. old.


TÁRAK HELYZETE

FINÁLY HENRIK.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának 1889. évi állapotáról. 1890. 307-309. old.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék