valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1905: 99 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-99

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
KÖNYVÉSZET. KATALÓGUSOK. - BIBLIOGRAPHIE. CATALOGUES. 01.

KÖBLÖS ZOLTÁN.: Halotti beszédek az erdélyi múzeum és a kolozsvári ref. collegium könyvtárában.. 1905. 293. o. (Könyvismertetések)


KÖNYVTÁRÜGY. - BIBLIOTHÉCONOMIE. 02.

KOLLÁNYI FERENC.: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi országos könyvtára. 1802-1902. 1905. 292. o. (Könyvismertetések)


FOLYÓIRATOK. - PÉRIODIQUES. 05.

JAHRESBERICHTE DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT. I-XXV. Jahrg. (Ism. M. S.)., 1905. 51-52. o. (Könyvismertetések)


ÉVKÖNYVEK. NAPTÁRAK. - ANNUAIRES. CALENDRIES. 058/059.

Az Alsófehérmegyei Történelmi-, Régészeti- és Természettudományi-Egylet XIII-ik Évkönyve. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerk. KORÓDY PÉTER, (Ism. x. y.)., 1905. 110-111. o. (Könyvismertetések)

A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat XIV-ik (1903-1904) Évkönyve. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerkesztette KOLUMBAN SAMU., 1905. 121-122. o. (Könyvismertetések)


TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. - SOCIÉTÉS. INSTITUTS. ACADÉMIES. 06.

A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 25 éves fönnállásának emlékünnepélye. 1905. 508. o.

A "Magyar Nyelvtudományi Társaság." 1905. 63-64. o.

BÖLCSELET. - PHILOSOPHIE. 1.
EGYES FILOZÓFUSOKRÓL SZÓLÓ TANULMÁNYOK

KUNZE, G.: Metapnysik. (Ismerteti SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1905. 224-226. o. (Könyvismertetések.)


EGYES FILOZÓFUSOKRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK

UPHUES, G.: Sokrates und Platón (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1905. 52-54. o.


BÖLCSELETTÖRTÉNET. - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE. 1(09).

WINDELBAND.: Die Philosophie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. (Ism. SZLÁVIK MÁTYÁS)., 1905. 392-395. o. (Könyvismertetések.)


ERKÖLCSBÖLCSELET. MORALE. ETHIQITE. 17.

BÁRÁNY GERŐ.: Bűn és bűnhődés. 1905. 123. o. (Könyvismertetések.)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
MAGYAR JOG. - DROIT HONGROIS. 34 (439).

A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. V. köt. 2. fele. 1905. 123. o. (Könyvismertetések.)


OKTATÁS. - ENSEIGNEMENT. 37.

SCHNELLER ISTVÁN.: Paedagogiai dolgozatok. II. köt. 1905. 292. o. (Könyvismertetések.)


NÉPRAJZ. SZOKÁSOK. FOLKLÓR. - ETHNOGRAPHIE. COUTUMES. FOLKLORE. 39.

NIELSEN KONRÁD.: A lappok Norvégiában. 1905. 1-18, 81-92, 138-149. o.


NÉPBALLADÁK, NÉPDALOK. - BALLADES ET CHANTS POPULAIRES. 398. 8.

MOLDOVÁN GERGELY.: A szerető leírása a román népdalban. 1905. 181-193, 255-270. o.

Székelyföldi gyűjtés. [Szerkesztette, fordította, összeállította] Szerkesztette MAILAND OSZKÁR.-(Magyar népköltési gyűjt. Új folyam. IV. köt.), (Ismerteti KRENNER MIKLÓS)., 1905. 439-443. o. (Könyvismertetések.)

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
ŐSRÉGÉSZET. - ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE. 571.

OROSZ ENDRE.: Ősrégészeti adatok a Kis-Szamos folyó völgyéből. 1905. 303-312. o.

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
ÉPÍTÉSZET. - ARCHITECTURE. 72.

A kolozsvári Bethlen-bástya történetéhez. Közli: KELEMEN LAJOS., 1905. 116-120, 173-178. o.

SZÁDECZKY LAJOS és TÖRÖK ISTVÁN.: A kolozsváriBethlen-bástya nevéről (Szakvélemény). 1905. 54-58. o.


KÜLÖNBÖZŐ EMLÉKMŰVEK. - MONUMENTS DIVERS. 725. 94.

A "Siculicidium" emléke (A csíkmádéfalvi szoborleleplezés). 1905. 449-450. o.


SZOBRÁSZAT. - SCULPTURE. 73.

CZAKÓ ELEMÉR.: Kolozsvári Márton és György XIV. századbeli szobrászok (Ism. -i -r)., 1905. 178-179. o. (Könyvismertetések.)

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
EGYETEMES IRODALOMTÖRTÉNET. - CRITIQUE ET HISTOIRE LITTÉRAIRES. 8. 09.

ERDÉLYI KÁROLY.: Aladdin, vagy a csodalámpa.. 1905. 194-205. o.

Az "Egyetemes Irodalomtörténet" II. kötete. 1905. 120-121. o. (Könyvismertetések.)

KATONA LAJOS.: Barlám és Jozafát legendája és a Bodkodex egy példája (Ism. G-s.)., 1905. 498-499. o. (Könyvismertetések.)


MAGYAR IRODALOM. - LITTERATURE HONGROISE. 894. 511.

BERZEVICZY ALBERT.: Beszédek és tanulmányok.. 1905. 62-63. o. (Könyvismertetések.)

BERZEVICZY ALBERT.: Beszédek és tanulmányok (Ism. KOZMA FERENC, 1905. 282-285. o. (Könyvismertetések.)

KISS MENYHÉRT.: Verőfényes emberek. (Ism. BODOR ALADÁR)., 1905. 395-397. o. (Könyvismertetések.)

KÚN ISTVÁN gróf hátrahagyott költeményei. 1905. 400. o. (Könyvismertetések.)

KUUN ISTVÁN gróf költeményei (Ism. KISS MENYHÉRT)., 1905. 443-444. o. (Könyvismertetések.)

DÉZSI LAJOS.: Mankóczi István viselt dolgai.. 1905. 293. o. (Könyvismertetések.)


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék