valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

1934: 74 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-74

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MUNKÁK. - OUVRAGES GÉNÉRAUX. 0.
CIVILIZÁCIÓ. KULTÚRA. HALADÁS. - CIVILISATION. CULTURE. PROGRÉS. 008.

TAVASZY SÁNDOR.: Nyugat és Kelet között.. 1934. 1-2. o.


KÖNYVÉSZET. KATALÓGUSOK. - BIBLIOGRAPHIE. CATALOGUES. 01.

FERENCZI MIKLÓS.: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája.1933. év. [Szerkesztette, fordította, összeállította] ~ hagyatékát kiegészítve összeállította: VALENTINY ANTAL., 1934. 381- 396. o.


TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. - SOCIÉTÉS. INSTITUTS. ACADÉMIES. 06.

BARÁTH BÉLA.: A Batthyány Ignác-féle akadémiai tervezetek. 1934. 143-148. o.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY. JOG. - SCIENCES SOCIALES. DROIT. 3.
GAZDASÁGI TUDOMÁNYOK. - SCIENCES ÉCONOMlQUES. 33.

OBERDING JÓZSEF GYÖRGY.: A Kolozsvári Gondoskodó Társaság. 1934. 79-107. o.


NÉPRAJZ. SZOKÁSOK. FOLKLÓR. - ETHNOGRAPHIE. COUTUMES. FOLKLORE. 39.

KOVÁCS FERENC.: Erdei famegmunkáló eszközök Gyergyó-csomafalván. 1934. 137-142. o.

FILOLÓGIA. NYELVÉSZET. - PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE. 4.
MAGYAR NYELVTAN. - GRAMMAIRE HONGROISE. 494. 511-5.

BITAY ÁRPÁD.: A "Gelencze" helynévről. 1934. 379-380. o.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. - SCIENCES NATURELLES. 5.
FÖLDTAN. GEOFIZIKA. - GEOLOGIE. GÉOPHYSIQUE. 55.

SZÁDECZKY K. GYULA.: A Föld 1932-ben megjelent geológiai térképe. - Die in 1932 erschienene geologische Karte der Erde. 1934. 161-164. o.

SZÁDECZKY K. GYULA.: Kolozsvárkörnyéki elpusztult hegyrészek. Egy térképpel. - Über die verwüsteten Gebirgsteile in der Umgebung von Klausenburg. 1934. 363-372. o.


GAZDASÁGI FÖLDTAN. ÁSVÁNYTAN. - GEOLOGIE ÉCONOMIQUE. MINÉRAGRAPHIE. 553.

BALOGH ERNŐ.: A komarniki barlang. 1 térképpel és 1 térképmelléklettel. 1934. 165-184. o.

BÁNYAI JÁNOS.: A székelyföldi ásványvizek. - Mineralwasser im Szeklerlande. 1934. 349-362. o.


NÖVÉNYTAN. - BOTANIQUE. 58.

GYÖRFFY ISTVÁN: Musci monstruosi Transilvaniei. I. Catharinaea Haussknechtii torzok Erdélyből. 1 táblán 5 eredeti rajzzal. - I. Monstruose Catharinaea Haussknechtii aus Siebenbürgen. Mit 5 originalen Zeichnungen der Tafel. 1934. 341-348. o.

MŰVÉSZET. - BEAUX-ARTS. 7.
SZOBRÁSZAT. - SCULPTURE. 73.

BALOGH JOLÁN.: Márton és György kolozsvári szobrászok. 1934. 108-136, 273-340. o.

IRODALOM. - LITTERATURE. 8.
ROMÁN NÉPEK IRODALOMTÖRTÉNETE. - HISTOIRE LITTÉRAIRE DES PEUPLES LATINS. 84.09/86.09.

KÁNTOR LAJOS.: Erdély a világháborút tükröző román irodalomban. 1934. 6-28. o.


ÁLTALANOS MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET - HISTORIE GÉNÉRALE DE LA LITTERATURE HONGROISE. 894.511.09.

JANCSÓ ELEMÉR.: Az irodalomtörténetírás legújabb irányai. 1934. 65-78. o. Az Erdélyi irodalomra, valamint az egyes műfajokra vonatkozó tanulmányok külön csoportot alkotnak. Az egyes írókról szóló cikkek is önálló csoportban szerepelnek.


MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. - HISTOTRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 894. 511. 09.

KRISTÓF GYÖRGY.: Szabolcska Mihály Erdélyben. 1934. 185-244. o.

TÖRTÉNELEM. - HISTOIRE. 9.
MAGYAR ŐSTÖRTÉNET. - PRÉHISTOIRE HONGROISE. 9 (=94.511).

VERESS ENDRE.: A moldvai csángók származása és neve. 1934. 29-64. o.


ERDÉLY TÖRTÉNELME. - HISTOIRE TRANSYLVANIENNE. 9 (439.42).

JÓZSA JÁNOS.: A Tököli-féle mozgalom hatása Székelyudvarhelyen. 1934. 376-378. o.


OKLEVÉLTAN. - DIPLOMATIQUE. 902.2.

BITAY ÁRPÁD.: Horatius-idézet a nagyváradi káptalan egy középkori (latin) oklevelében (1302). 1934. 373-374. o.

ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.
ÉLETRAJZOK. - BIOGRAPHIES. 92.

PAPP FERENC.: Gyulai Pál a kolozsvári református kollégiumban. 1934. 245-260. o.

BANFL FLORIO.: Hunyadi János itáliai tartózkodása. 1934. 261-272. o.

BITAY ÁRPÁD.: Adatok Zöld Péter életéhez. 1934. 374-375. o.

NEKROLÓGOK. - NÉCROLOGUES.

KELEMEN LAJOS.: Dr. Ferenczi Miklós. 1934. 3-5. old.

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET VALAMINT AZ ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNIQUÉS CONCERNANT LA VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM"-EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".
AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET VALAMINT AZERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT ÉLETÉRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK. - COMMUNÍQUÉSCONCERNANT LÁ VIE DE "ERDÉLYI MÚZEUM" EGYESÜLET AINSI QUE DU PÉRIODIQUE "ERDÉLYI MÚZEUM".

JÓSIKA JÁNOS br.: Elnöki megnyitóbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1934. évi közgyűlésén. 1934. 149-151. old.

KÁNTOR LAJOS: Titkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató választmányának 1933. évi működéséről. 1934. 152-160. old.

GYÖRGY LAJOS: Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum 1933. évi évfolyamáról. 1934. 151-152. old.

KÉPEK. - ILLUSTRATIONS
KÉZIRATOK. - MANUSCRITS. 09.

Miniatura a Codice di San Giorgioból. Róma. 1934. 114. old. mell.

Miniatura egy Anjou bibliából. Malines. 1934. 114. old. mell.


NÉPRAJZ. - ETHNOGRAPHIE. 39.

A bárd. 1934. 141. old.

A bot. 1934. 141. old.

A csillag. 1934. 139. old.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék